Opdag Havet 2.0 | WWF Denmark

Opdag Havet 2.0

©: Mikkel Noe Nygaard

WWF Verdensnaturfonden stiller skarpt på dansk havnatur i undervisningen 

WWF tror på, at viden fører til handling og resultater. Også når det gælder beskyttelsen af livet i havene omkring Danmark.

Derfor retter WWF Verdensnaturfonden med projektet ’Opdag Havet 2.0’ et skarpt fokus på undervisningssektoren for at danne rammerne for landsdækkende undervisning i havets biologi

Opdag Havet 2.0-projektet vil i perioden 2017-2019 arbejde for, at den danske ungdom gennem nye og seje virkemidler kommer til at lære mere om havet og det fantastiske marine liv, som de danske havområder gemmer på.

©: Jan Nicolaisen, Orbicon

WWF sætter dansk havnatur på dagsordenen i undervisningen

© WWF

Målet er at vise, at det er et oplagt valg at bruge havet som klasseværelse især i gymnasiernes undervisning i biologi og relaterede fag.

Sammen med lærere og elever udvikler WWF et program bestående af undervisningsmaterialer og øvelser med innovative virkemidler som:

  • Medrivende Virtual Reality-film, der bringer det danske hav direkte ind i klasselokalet.

  • Fordybende hav-podcasts med blandt andet undervandslyde og historier fra skibsbrudne søfarere

  • Eksperimenterende youtubefilm

  • Videreudvikling af den succesfulde Opdag Havet App.

  • Nyt og spændende e-kompendium med særligt fokus på miljøproblemstillinger

Det gør WWF

© Jan Kejser

Vores team tager lærere og elever med i vandet, viser dem rundt og gør dem fortrolige med det våde element.

WWF vil ligeledes teste et nyt koncept, hvor vi systematisk overvåger stenrev sammen med danskerne.

Og så presser vi naturligvis vores beslutningstagere til at passe godt på havet omkring os! 

Følg med på WWF's side på Facebook - Opdag Havet

 

Opdag Havet 1.0 

© WWF DK

Opdag Havet 2.0. bygger videre på erfaringerne fra Opdag Havet 1.0., hvor i tusindvis af danskere de seneste tre år har deltaget i et af vore populære Opdag Havet-snorkleevents rundt omkring langs de danske kyster.

WWF afholdt i perioden 2014 – 2016 i alt 38 velbesøgte snorkleevent - fra Thyborøn i vest til Bornholm i øst. Fra Hirtshals i nord til Sønderborg i syd.

Som led i Opdag Havet 1.0. udgav WWF Verdensnaturfonden Opdag Havet app’en, hvor alle borgere kan registrere deres fund i strandkanten og havet. Det har ind til nu givet 6.000 registreringer. Alle disse registreringer giver tilsammen værdifuld data, som tilsammen giver værdifuld viden om den danske havnatur.

Under Opdag Havet 2.0. vil Opdag Havet app’en løbende blive opdateret, så den tilpasses undervisningsbrug. Men du - og alle andre - kan fortsat kunne registrere dine/Jeres marine fund i app’en.

Du kan downloade Opdag Havet-app’en her:
IOS/Iphone
Android
 

© Aage V. Jensen Naturfond

Opdag Havet 2.0 er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond