Pres dit supermarked | WWF Denmark

Pres dit supermarked - og red kloden!

Mange af de varer, du tager ned fra hylderne i supermarkedet, har gjort skade på vores sårbare natur og dyreliv. Tropisk skov bliver fældet, fiskebestande bliver presset til det yderste, og temperaturen på kloden stiger. Alt sammen for at skaffe mad på bordet til en stigende global befolkning.
 

Du skal kunne have tillid til, at alt hvad du putter i indkøbskurven er ordentligt produceret. Det er supermarkedernes ansvar at sikre, at din bøf ikke har ryddet regnskov, og at tunen i dåsen ikke er overfisket.
 

Du kan hjælpe ved at skrive under på 5 krav til landets supermarkeder. Med din underskrift er du med til at kræve, at supermarkederne tager ansvar. Jo flere vi står sammen om at kræve bæredygtig mad, desto større pres på supermarkederne for konkret handling.
 

Skriv under her!

De 5 krav:

© WWF

1. Grøn og klimavenlig mad skal være nemt og attraktivt

Hvis alle skal spise, ligesom vi gør i den vestlige verden, skal fødevareproduktionen øges to til tre gange (afhængig af befolkningstilvækst). Det er særligt det store kødforbrug, som udgør et problem for miljø og klima. Undersøgelser viser, at vi kan reducere vores udledning af drivhusgasser med 30-70 %, hvis vi skærer ned på vores kødforbrug.

Supermarkederne skal derfor gøre det nemt og attraktivt at vælge de grønne og klimavenlige fødevarer – og vi skal som forbruger være villige til at spise mindre kød og mere grønt og reducere vores madspild.

WWF Verdensnaturfonden stiller derfor følgende krav til supermarkederne:

 • Hakket oksekød skal droppes som tilbuds- og kampagnevare.
   
 • Andelen af klimavenlige færdigretter og convenience food skal øges (mindre kød og mere grønt).
   
 • Supermarkedet skal fremme salg af grøntsager og varer i sæson.
   
 • Supermarkedet skal have en ambitiøs plan for at nedbringe eget energiforbrug og klimabelastning og fragt med fly skal udfases. Planen omfatter såvel butikker som al transport, lager og administration. 
   
 • Supermarkedet skal have en offentlig erklæret målsætning om at fremme klimavenlig mad.
© WWF

2. Madspild skal stoppes

Madspild er et kæmpe globalt problem og en massiv og unødig belastning af klimaet. Godt en tredjedel af de fødevarer, vi producerer globalt, går hvert år til spilde.

Hver dag bliver der smidt betydelige mængder spiselig mad ud i de danske husholdninger og virksomheder. Madspildet sker i hele fødevare-værdikæden – fra jord til bord. Detailhandlen spiller en helt central rolle i at stoppe madspildet, da den både kan påvirke forbrugerne og producenterne.

WWF Verdensnaturfonden stiller derfor følgende krav til supermarkederne:

 • Supermarkedet skal samarbejde med leverandører og producenter om at finde løsninger på madspild. 
   
 • Supermarkedet skal gøre en indsats for at hjælpe til mindre madspild hos forbrugerne.
   
 • Supermarkederne skal have klare mål for reduktion af madspild, og hvad de væsentligste indsatser er.
   
 • Supermarkedet skal registrere alt madspild.
© WWF

3. Økologi skal altid være en mulighed

Der er mange gode grunde til at vælge økologi. Når du køber økologisk mad, er du med til sikre bedre vilkår for naturen, passe godt på vores miljø og ikke mindst vores grundvand og give dyrene mulighed for bedre at få opfyldt deres adfærdsmæssige behov. 

WWF Verdensnaturfonden stiller derfor følgende krav til supermarkederne:

 • Supermarkedet har en offentlig erklæret målsætning om at udvide det økologiske sortiment og gøre økologi billigere og tilgængeligt for de fleste.
© WWF

4. Fisk og skaldyr skal være fanget og opdrættet med omtanke for naturen

Over 60 % af verdens fiskebestande er allerede fuldt udnyttet, mens 29 % er overfisket eller på grænsen til kollaps. Fisk og skaldyr fra opdræt/akvakultur, som efterhånden udgør over halvdelen af verdens forbrug af fisk og skaldyr, bliver flere steder opdrættet på en måde, der giver kæmpe miljøproblemer med forurening og degradering af unik natur og landskab.

God forvaltning og videnskabelig rådgivning kan hjælpe til at genopbygge fiskebestande og beskytte naturen, men lovgivning og regulering er sjældent nok. Der er derfor behov for, at supermarkederne bakker op ved at efterspørge og indkøbe bæredygtige og ansvarligt opdrættede fisk og skaldyr.

WWF Verdensnaturfonden stiller derfor følgende krav til supermarkederne:

 • Senest i 2020 er alle fisk og skaldyr i supermarkedets butikker enten MSC, ASC eller KRAV-certificerede eller anbefalet i WWF’s Fiskeguide.
   
 • ​Supermarkedet har en offentlig handlingsplan for indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr.


 

© WWF

5. Ingen varer skal have tropisk skov på samvittigheden 

Palmeolie indgår i en lang række dagligvarer fra kiks, kage og chokolade til shampoo og færdigretter. Palmeolieplantager er den primære årsag til, at tropisk skov bliver fældet i Malaysia og Indonesien, som producerer 85 procent af al palmeolie i verden. Det går ud over tiger, orangutang, næsehorn og skovelefant og andre truede dyr, der er helt afhængige af skoven for at overleve.

Danske fødevarevirksomheder importerer hvert år cirka 1,7 mio. ton soja hovedsageligt fra Argentina og Brasilien. Sojaen bruges i dyrefoder primært til svin, kyllinger og malkekvæg. Det betyder, at tropisk skov, der er hjemsted for blandt andet jaguaren, mankeulven og kæmpemyreslugeren, må vige for enorme sojamarker for, at vi kan spise koteletter og kylling.

WWF Verdensnaturfonden stiller derfor følgende krav til supermarkederne:

 • Senest i 2020 er al palmeolie i varerne ansvarligt produceret.
   
 • ​Når kød, æg og mejeriprodukter kommer fra dyr, som er fodret med soja, skal den senest i 2020 udelukkende komme fra ansvarligt agerbrug.

Skriv under her!

- og få supermarkederne til at tage ansvar

KONTAKT: Anne Burlund, journalist WWF, 53 84 43 21 og a.burlund@wwf.dk

Illustrationer er lavet af: Jens Trolle Grafisk