Tigre i Myanmar | WWF Denmark

Verdens tigre har brug for din hjælp

Du kan hjælpe WWF Verdensnaturfonden med at bevare verdens vilde tigre og den fantastiske natur, som de lever i. Det er et kapløb med tiden. Der er kun omkring 3.900 vilde tigre tilbage i verden i dag. For 100 år siden var der 100.000 tigre.

WWF arbejder for at give disse majestætiske dyr en chance. Vi arbejder især med de ca. 250 indokinesiske tigre, der lever i skovene på grænsen mellem Thailand og Myanmar. Det er vigtigt for tigrene og de andre dyr, der lever i dette skovområde, at vi beskytter det ordentligt.

Støt WWF's  mål om at fordoble antallet af tigre inden 2022.


SMS 'tiger' til 1231 - og støt med 30 kr.

©: Martin Hayes

Et enestående naturområde

© WWF

I et område, der strækker sig over grænsen mellem Myanmar og Thailand lever omkring 250 af verdens 350 indokinesiske tigre. De trues lige nu af planer om at bygge en stor vej på tværs af landskabet mellem de to lande. WWF arbejder for at påvirke processen og bl.a. få myndigheder og entreprenører til at tilpasse vejen, så den skader naturen og dyrelivet mindst muligt.

Landskabet omfatter et unikt og meget rigt økosystem. Det består af skovdækkede bjerge og floder som indeholder en meget stor biodiversitet og mange vigtige naturtyper. Området rummer adskillige truede og endemiske arter (dvs. arter, som kun findes i netop denne region). Ud af 168 arter af pattedyr og de 568 kendte fuglearter i området er fem endemiske og 13 er globalt truede – herunder tigeren.

SMS 'tiger' til 1231 - og støt med 30 kr.

Det går dine penge til, når du støtter vores tiger-arbejde

© Anton Vorauer / WWF

Vi bidrager til at styrke forvaltningen af naturområderne og rådgiver regeringerne, så de udvikler veje og plantager og landbrugsområder på måder, der ikke er skadelige for tigrene og deres byttedyr.

​• Vi træner nationalparkernes vagter, som overvåger antallet af tigre og bekæmper krybskytteri.

• Vi lægger salt-depoter ud, som de vilde tigre har brug for at slikke på for at få nok vigtige mineraler og salte. Tigrene har svært ved at finde nok vigtige mineraler og salte på grund af deres stærkt begrænsede leveområder.

• Vi skaber opmærksomhed i lokalsamfundet om, at det kan betale sig at beskytte naturen og dyrene i den. Vi involverer lokalbefolkningen i bæredygtig brug af naturen, bl.a. gennem lokalforvaltede landsbyskove. 

 

Som WWF Tigerpartner støtter du WWF månedligt via direkte bankoverførsel. Det er af stor værdi for os, at din støtte er regelmæssig og kontinuerlig. 

Som WWF Tigerpartner er du med til at støtte WWF’s mål om en fordobling i antallet af vildtlevende tigre i 2022.


  Bliv WWF Tigerpartner nu

Du støtter et helt økosystem


Udover tigrene gavner indsatsen også den asiatiske elefant og vigtige tiger-byttedyr som den truede kæmpeokse gaur, vildsvin og hjortearterne sambar og muntjak.

Sambar-hjort

Gaur-okse

© Martin Harvey / WWF
© © Cambodia WWF/FA

Vildsvin

Asiatisk elefant

© © Fletcher & Baylis / WWF-Greater Mekong
© © Anton Vorauer / WWF

Mange tak

Tak for din interesse for vores arbejde med at bevare tigerbestanden i Myanmar og dens levesteder. Men vi skal gøre mere for at tackle de voksende trusler, der er mod den smukke, stribede kat.

Det kan vi gøre med din hjælp. Støt nu og hjælp os med at bevare tigrene.
 

Støt: SMS 'tiger' til 1231 - så giver du 30 kr. til tigerarbejdet
 
Støt fast: bliv WWF Tigerpartner nu

© Aage V. Jensens fonde

WWF Verdensnaturfondens arbejde i Myanmar er finansieret af private donerer gennem WWF's Tigerpartner-program og Aage V. Jensen Charity Foundation.

Alle støtte-SMS'er koster 30 kr. + alm. sms-takst