40 år i naturens tjeneste

 / ©: Ulrik Jantzen
Gitte Seeberg
© Ulrik Jantzen

40 år i naturens tjeneste

Da den danske afdeling af WWF blev stiftet i 1972 var formålet at redde nogle af verdens truede arter som isbjørnen, næsehornet og elefanten. Men fokus er blevet bredere med årene.
Af Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

Fire årtier er gået, og WWF Verdensnaturfonden har været igennem en spændende udvikling. Klodens fantastiske arter står stadig i centrum for arbejdet, men i dag er fokus bredere. Dyrenes levesteder sikres nemlig bedst ved at bevare de store naturområder, hvor de lever. Det betyder også, at vi skal have et stærkere fokus på bæredygtig udvikling.

Skove ryddes, havene tømmes for fisk og klimaet ændrer sig. I takt med at vi bliver flere mennesker på kloden, skal vi være bedre til at bruge naturens ressourcer. Og i stedet for at sætte hegn op om sårbare naturområder og truede dyrearter, arbejder WWF med, at naturen herhjemme og på de mere eksotiske breddegrader bliver udnyttet på en måde, så den ikke tager skade.

Arbejdet foregår på de bonede gulve til politiske forhandlinger, ude i naturen, i samarbejde med virksomheder og ved at sikre forbrugerne bæredygtige valgmuligheder - for eksempel bæredygtige fisk (MSC) og træ (FSC). 

En levende verden 

WWF’s mission er at sikre en klode, hvor naturen trives, og hvor dyr og mennesker kan leve side om side. Kun ved en fælles indsats og en omstilling af den måde, vi bruger naturen på i dag, kan vi skabe en levende verden med frodige skove, levende oceaner og fascinerende dyr.

WWF, medlem,banner,støt / ©: WWF
© WWF
 / ©: WWF Danmark
HKH Prinsgemalen, præsident for WWF Verdensnaturfonden, 1972
© WWF Danmark