Støt via arv og testamente

Afrika Elefant Dyr / ©: Martin Harvey / WWF
Loxodonta africana African elephant in silhouette against sunset, Zimbabwe
© Martin Harvey / WWF

Lad naturen arve

Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre – vi har lånt den af vores børn.

Sådan udtrykte en indianerhøvding sig for snart 150 år siden. Ordene er imidlertid endnu mere aktuelle i dag, hvor mennesket i løbet af blot en enkelt generation kan ødelægge mere, end naturen har udviklet gennem millioner af år.  

Hvorfor betænke WWF?

Hver gang WWF Verdensnaturfonden modtager en arv, stor som lille, er det en gave til fremtiden. En gave som muliggør en ekstra indsats på særligt aktuelle områder.

WWF’s langsigtede mål er at skabe balance i forholdet mellem mennesker og den natur, som er vores livsgrundlag. Det handler om at bevare Jordens mangfoldighed af dyre- og plantearter og at sikre et sundt miljø. 

Testamente - hvis du vil bestemme selv

For at få indflydelse på hvordan din arv engang skal fordeles, er du nødt til at oprette testamente. Ellers er det arveloven, som afgør, hvordan der arves.

Fordele ved at oprette et testamente er mange. Dette er uanset formue, alder eller om du har ægtefælle, børn eller andre slægtninge, som er tvangsarvinger.

Et testamente betyder også, at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit. Det kan f.eks. være en god idé at oprette testamente, hvis du gerne vil tilgodese en god ven, hvis du har sammenbragte børn eller adoptivbørn, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis du ønsker at forebygge uoverensstemmelser mellem dine arvinger.

Du kan også oprette testamente, fordi du gerne vil give en testamentarisk gave til et velgørende formål.

Har du ikke nogen arvinger og har du ikke skrevet testamente, går hele arven til staten.
 

Kontakt os om arv

Du er meget velkommen til at ringe og få en snak om arv og testamente. Vi hjælper bl.a. med at udfærdige testamentet gratis.

Kontakt om arv:

  • Lars Holmgaard Knudsen

    Økonomi- og administrationschef | CFO

    WWF-Denmark

    +45 35 24 78 66

    +45 29 29 61 00 (mobil)

Download WWF's folder om arv