Er du blevet ringet op?

Sneleopard Dyr / ©: David Lawson / WWF-UK
Snow leopard cubs (Panthera uncia)
© David Lawson / WWF-UK
Vi er helt afhængige af støtte fra private. Derfor har vi gang i en række hverveaktiviteter for at rejse midler til vores vigtige arbejde for verdens natur.

Her kan du læse mere om følgende emner:

Er din virksomhed blevet kontaktet?
Har du spørgsmål til os?

Navn og adresseændring
Husk at give os din e-mail
Udmelding

Fradragberettigelse
Ris og ros

WWF Verdensnaturfonden samarbejder med Kobborg Consult og Charity Guard om at formidle budskabet om vores vigtige arbejde og på denne måde skaffe nye medlemmer og bidragsydere.

Kobborg Consult og Charity Guard kontakter private husstande pr. telefon, hvor de hverver nye medlemskaber og partnerskaber og laver aftaler om månedlige bidrag til WWF.

Der vil i forbindelse med opkaldet blive spurgt efter kontonummer og CPR-nummer. Mange har spurgt, om disse oplysninger kan misbruges. Det kan de ikke. Du kan altid stoppe bidrag ved at kontakte din bank eller WWF Verdensnaturfonden.

WWF Verdensnaturfonden samarbejder også med Telehandelshuset omkring den telefoniske dialog med vores eksisterende og nuværende erhvervspartnere. Telehandelshuset er en socialøkonomisk virksomhed med betydelig erfaring med fundraising og professionel telemarketing, hvor størstedelen af konsulenterne er blinde eller svagsynede.

WWF er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vi følger deres gældende regler for indsamlinger gennem telemarketing og personlig kontakt.

Er din virksomhed blevet kontaktet?

WWF Verdensnaturfonden samarbejder med Storm Group om at formidle budskabet om vores vigtige arbejde og på denne måde skaffe nye partnerskaber.

Vores konsulenter besøger virksomheder og får tilladelse fra ledelsen til at informere om WWF's arbejde for verdens natur. Du kan tydeligt se, at konsulenterne repræsenterer WWF Verdensnaturfonden. De bærer sort-hvide jakker, t-shirts, tasker og ID-kort med WWF’s logo.

Har du spørgsmål til os?

Har du spørgsmål til os, kan du altid kontakte medlemsservice på info@wwf.dk eller tlf.: 35 36 36 35.

Navn og adresseændringer

Vi sender jævnligt medlemsblade og andet materiale ud til vores medlemmer og partnere. Du skal derfor huske at melde adresseændringer til os. Dette kan gøres på mail info@wwf.dk eller på telefon 3536 3635.

Husk at give os din e-mail

Vi vil meget gerne have din e-mail adresse. Send os en mail fra din nuværende e-mail, så vi kan holde vores medlemssystem opdateret.

Udmelding

Ønsker du at melde dig ud at WWF Verdensnaturfonden, skal du sende en mail til info@wwf.dk eller kontakte os på 35 36 36 35.

Fradragsberettigelse

Bidrag op til 14.500 kr. er fradragsberettiget og WWF Verdensnaturfonden indberetter bidraget til SKAT, hvis vi har dit CPR-nr. Husk derfor at sende os oplysningerne.

Ris og ros

Vi ønsker altid at blive bedre. Derfor vil vi meget gerne høre din mening om WWF Verdensnaturfonden. Det er en rigtig stor hjælp for os.

Send en mail til info@wwf.dk med ris og ros. Beskriv hvordan du som støtte oplever kontakten til WWF Verdensnaturfonden. Får du for eksempel nok information, og får du tilfredsstillende hjælp og vejledning, når du kontakter os?