Samarbejdsaftale

Enhver virksomhed kan gøre verden grønnere

WWF har tre hovedaftaler, som henvender sig til virksomhederne ud fra forskellige parametre i værdikæden. Aftalerne kan indgås særskilt inden for hvert område eller i kombination.

Indsamlingsaftaler
Business & Industries-aftaler
Climate Savers-aftaler 
 

Indsamlingsaftaler

En indsamlingsaftale kan indgås på baggrund af et salgsfremstød (f.eks. i form af kortere- eller længerevarende kampagner), eller den kan tage udgangspunkt i virksomhedens CSR-strategi.

Denne form for samarbejdsaftale giver virksomheden mulighed for at co-brande sig med WWF og benytte WWF’s logo på et produkt, en ydelse og i markedsføringsregi.

Alle samarbejdsaftaler mellem en virksomhed og WWF indgås i en aftalt periode og med en individuelt aftalt pris.

Det kan ligeledes være aftaler, som omhandler nye indsamlings- og donationsformer eller bidrag og aktiviteter, der engagerer virksomhedens medarbejdere om et fælles projekt.

Se eksemplet på samarbejdsaftalen med Jewels Cph her
 

Business & Industries-aftaler

Denne form for samarbejdsaftale kan både henvende sig til produktions- og handelsvirksomheder, der ønsker at arbejde med at mindske deres miljøpåvirkning indenfor eksempelvis:
  • ressourceforbrug
  • indkøbspolitikker
  • affaldshåndtering
  • energiforbrug
  • transport
  • produktsortiment.
WWF tilbyder både national og international ekspertise på disse områder. En reduktion af virksomhedens miljøpåvirkning er både med til at sænke omkostningerne og styrke virksomhedens miljøprofil.

Se eksemplet på Business & Industries-aftalen med Compass-group her
 

Climate Savers-aftale

Climate Savers er programmet for virksomheden, der ønsker at gå forrest i omstillingen til en low-carbon økonomi.

I samarbejde med WWF og en række uafhængige tekniske eksperter opstiller Climate Savers-virksomheden en række mål for, hvordan den inden for en fastlagt tidsperiode kan reducere sit CO2-udslip. Det opnås bl.a. ved at sænke energiforbruget og bruge mere vedvarende energi samt ved at udnytte energien mere effektivt.

Climate Savers-programmet er et bevis på, at økonomisk vækst og mindre CO2-udledning kan gå hånd i hånd.

Læs mere om Climate Savers-aftalen med The LEGO Group
Læs mere om principperne bag Climate Savers på WWF's Internationale website