Samarbejdsaftale

Enhver virksomhed kan gøre verden grønnere

WWF har tre hovedaftaler, som henvender sig til virksomhederne ud fra forskellige parametre i værdikæden. Aftalerne kan indgås enten særskilt inden for hvert område eller i kombination.

Indsamlingsaftaler
Business & Industries-aftaler
Climate Savers-aftaler 
 

Indsamlingsaftaler

Virksomheder kan indgå en indsamlingsaftale med WWF. En indsamlingsaftale kan indgås på baggrund af et salgsfremstød (f.eks. i form af kortere- eller længerevarende kampagne) eller det kan tage udgangspunkt i virksomhedens CSR-strategi.

Denne form for samarbejdsaftale giver virksomheden mulighed for at co-brande sig med WWF og benytte WWF’s logo på et produkt, en ydelse og i markedsføringssammenhænge.

Alle samarbejdsaftaler mellem en virksomhed og WWF indgås i en aftalt periode og med en individuelt aftalt pris.

Det kan ligeledes være aftaler som omhandler nye indsamlings og donationsformer, eller bidrag og aktiviteter der engagerer virksomhedens medarbejdere om et fælles projekt.

Se eksemplet på samarbejdsaftalen med Jewels Cph her
 

Business & Industries-aftaler

Denne form for samarbejdsaftale kan både henvende sig til produktions- og handelsvirksomheder, der ønsker at arbejde med at mindske deres miljøpåvirkning indenfor eksempelvis: 
  • ressourceforbrug
  • indkøbspolitikker
  • affaldshåndtering
  • energiforbrug
  • transport
  • produktsortiment.
WWF tilbyder både national og international ekspertise på disse områder. Ekspertise, der kan hjælpe virksomheder med at reducere deres miljøpåvirkning, hvilket ofte også sænker omkostningerne og styrker virksomhedens miljøprofil.

Se eksemplet på Business & Industries-aftalen med Compass-group her
 

Climate Savers-aftale

Climate Savers er programmet for virksomheden, der ønsker at gå forrest i omstillingen til en low-carbon økonomi.

I samarbejde med WWF og en række uafhængige tekniske eksperter, opstiller Climate Savers -virksomheden en række mål for, hvordan den, inden for en fastlagt tidsperiode, kan reducere sit CO2-udslip ved bl.a. at sænke energiforbruget og bruge mere vedvarende energi samt udnytte energien mere effektivt.

Climate Savers programmet er bevis på at økonomisk vækst og nedsættelse af CO2-udslip kan gå hånd i hånd.

Læs mere om Climate Savers-aftalen med The LEGO Group
Læs om Climate Savers-aftalen med Novo Nordisk
Læs mere om principperne bag Climate Savers på WWF's Internationale website