WWF Denmark - Danmark
 / ©: Rune Langhoff/WWF DK

Danmark

Mere vild natur i Danmark

WWF arbejder for, at naturen i Danmark bliver bedre beskyttet og får bedre plads til at udfolde sig. Både til lands og til vands.
Selv i et lille land som Danmark bør der være mere plads til natur, der får lov at passe sig selv – både på havet og inde på land. Læs mere om vores arbejde med:

Danmark, et intensivt dyrket land

Men Danmark er et land, som er udnyttet ekstremt intensivt. Så der er behov for langsigtede initiativer, der kan fastholde et rigt naturindhold og skabe plads til at give naturen et større spillerum. Og mulighed for at udvise en friere, naturlig dynamik.

FN's konvention om biodiversitet

Siden den første biodiversitetskonvention blev vedtaget af FN i 1992 har FN afholdt en række topmøder om biodiversitet. Senest var COP10-topmødet i oktober 2010 i Nagoya, Japan.

Her stod det klart, at man ikke havde levet op til målet om at stoppe tabet i biodiversitet i 2010. Derfor vedtog man en ny målsætning og plan for at stoppe tabet af biodiversitet frem mod 2020.

EU og Danmark er forpligtet til at leve op til kravene

EU og Danmark er forpligtet til at leve op til FN’s biodiversitetskonvention, og EU har et erklæret mål om at standse tabet af biodiversitet og ødelæggelsen af økosystemer og genetablere dem inden udgangen af 2020.

Hvis det skal være realitisk at opfylde opfylde dette mål, er der behov for politisk handling og forstærket indsats her og nu.
 / ©: Orbicon
Nordre Rønner - søanemone
© Orbicon

Marine Natura 2000 områder. Hvad er det?

Natura 2000 er områder, som Danmark overfor EU har forpligtet sig på at yde en særlig beskyttelse.
WWF har i flere år kommenteret udpegningen af Natura 2000-områder i Danmark. Vi har fokuseret særligt på de marine områder. På den måde arbejder vi for at Danmark lever op til internationale forpligtelser på naturområdet. Læs mere om Natura 2000 her.