Det kan du gøre | WWF Denmark

Det kan du gøreKøb de bæredygtige fisk

Som forbruger kan du gøre en forskel for havmiljøet og fiskene. WWF anbefaler at du bruger vores Fiskeguide og køber fisk mærket med MSC.
WWF's fiskeguide lister de fisk, danskerne oftest spiser som enten røde, gule eller grønne.

En anden mulighed er at at købe MSC-mærkede produkter i supermarkedet. Derved lægger du indirekte pres på markedet - og det virker!

WWF får mange henvendelser fra virksomheder, som ønsker at omlægge sin produktion eller sit sortiment i mere bæredygtig retning.

Miljømærkede fisk

WWF arbejder for, at give forbrugerne en mulighed for at vælge bæredygtige fisk. Vi stiller krav til, at bæredygtighedsmærker for fiskeprodukter:
  • Lever op til FN's og EU's retningslinjer på området
  • Har målsætninger for at reducere fiskeriets miljøbelastning
  • Har målsætninger for at forbedre forvaltningen
  • Inkluderer en uafhængig tredjeparts revision, der vurderer om fiskeriet lever op til målsætningerne
  • Sikrer alle typer interessenter er involveret i forvaltningen af fiskeriet forbedrer sporbarheden og bekæmper ulovligt fiskeri. 
Fordelene ved miljømærkede fisk er mange. Det belønner de fiskerier, der ønsker at gøre en forskel, det bekæmper effektivt ulovligt fiskeri, og det giver forbrugerne mulighed for at træffe et kvalificeret valg og fremme bæredygtigt fiskeri.
 
	© WWF
© WWF
WWF's Fiskeguide giver hurtigt overblik over, hvilke fiskearter, der er problematiske.
  • Er fiskene i den røde, bør man finde et alternativ, da de er overfiskede og ofte fanget på en måde, der ødelægger havmiljøet
  • De gule arter kan være et godt alternativ til de røde, men de kan også være problematiske, og man bør derfor tænke sig om. Spørg supermarkedet om, hvor fisken er fra og hvordan, den er fanget
  • De grønne fisk betyder derimod betyder frit lejde. Fiskebestandene i den kategori har det så godt, at man kan spise fiskene med god smag i munden - i mere end én forstand.

WWF anbefaler: MSC og ASC

 
	© WWF
MSC-logo
© WWF
I dag kan du gå efter det blå MSC-mærke, der er din bedste garanti for bæredygtigt fangede fisk og skalddyr. Og i løbet af 2012 kan opdrættede fisk også få det såkaldte ASC-mærke.
WWF står blandt andet bag udviklingen af de anerkendte globale miljømærker Marine Stewardship Council (MSC) og Aquaculture Stewardship Council (ASC), der i dag betragtes som de mest troværdige certificeringsordninger.

MSC udgør omkring 10-11 procent af det globale marked. ASC forventes at blive det førende miljømærke på opdræt af fisk og skaldyr før 2017.