ASC-mærket | WWF Denmark

ASC-mærket rel=
ASC-logo
© ASC

ASC står for Aquaculture Stewardship Council

WWF er med i arbejdet omkring miljømærkningen ASC, som skal gøre fiskeriet for opdrættede fisk (akvakultur) mere bæredygtigt over hele verden.

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareproduktion i verden. Halvdelen af de fisk og skalddyr, der bliver spist på globalt plan, kommer i dag fra opdræt, som populært også kaldes akvakultur. 

Uansvarligt fiskeopdræt

I store damme, bassiner og flydende net opdrættes fisk og skaldyr rundt om i verden. Under vores europæiske himmelstrøg bliver der især opdrættet laks og ørred flere steder.

Opdræt af fisk er generelt en god måde at sikre mad til verdens voksende befolkning, men den hastigt voksende akvakultur-industri og mangel på planlægning medført omfattende problemer med vandforurening og ødelæggelse af værdifulde naturområder. 

Ansvarlig fiskeopdræt

Når akvakultur foregår ansvarligt, kan det være en af de mest bæredygtige måder at brødføde verden på og det er derfor afgørende at minimere de negative indvirkninger på miljøet. Det skal en ny certificeringsordning, kaldet ASC (Aquaculture Stewardship Council), hjælpe med til. 

Nogle af de væsentligste ASC-parametre er:

  • Et begrænset forbrug af kemikalier
  • at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande
  • at begrænse overforbruget af ferskvand og energi til vandpumper
  • at benytte fiskefoder i dambrugene, der ikke er produceret af overfiskede arter
  • at undgå ændringer af hav- eller landmiljø omkring dambrugene
  • at ASC-ordningen er med til at få produktionen til at foregå på en fornuftig måde, som tager hensyn til arbejdsmiljø og lokalsamfundet.

Fakta om ASC-mærkningen

  • ASC blev etableret i 2009 af WWF og Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) og er stadig under udvikling.
  • Standarderne for hvornår fiskene kan erklæres ”ansvarligt producerede” bliver uafhængigt udviklet af ASC via de såkaldte akvakulturdialoger (dvs. arbejdsgrupper), som begyndte i 2004.
  • WWF koordinerer disse grupper. Flere end 2.000 personer og en lang række organisationer og sektorer deltager i de globale dialogprocesser.
  • Der bliver udviklet globale ASC-standarder for 12 arter -heriblandt: Laks, varmtvandsrejer, pangasius, tilapia, ørred, abalone og en række arter af skaldyr.
 
	© WWF Madagascar / WWF
Aerial view of shrimps farms, developed by AQUAMEN PECHE SA , surrounded by mangrove forests. Belo sur Mer. Madagascar
© WWF Madagascar / WWF