Køb den gode tun | WWF Denmark

Køb den gode tunTun Fisk Fiskeri Hav MSC rel=
Tundåse
© Karoline Rahbek / WWF

Guide: Hvilken tun skal jeg vælge?

WWF har kigget tundåserne i danske supermarkeder efter i sømmene. Hvis du vil spise tun med god smag i munden, er der flere ting, du kan kigge efter:
  • MSC-mærket

Der er i dag flere MSC-certificerede tunfiskerier. Det er derfor også muligt at købe dåsetun med en garanti for, at der ikke foregår overfiskeri, og at fiskerne tager hensyn til andre arter. MSC-mærket sikrer gode fangstmetoder og sunde fiskebestande. WWF fandt fire dåser med det blå mærke ud af 57. 
  • Højt informationsniveau

Hvis du ikke kan finde MSC-mærket tun, så gå som hovedregel efter de dåser med flest informationer om art, fangstområde og fangstmetode. Det er ikke nødvendigvis en garanti for bæredygtighed, men på den måde støtter du en udvikling mod bedre sporbarhed og dokumentation.  
  • Skipjack har det bedre

14 ud af de tundåser, WWF fandt, som oplyser fiskens art, indeholder skipjack-tun (bugstribet bonit). Den har det langt bedre end de fleste tunbestande.  
  • Albacore er også ok

Albacore, som vi fandt seks produkter med, har en sund bestand i bl.a. det Indiske Ocean.  
  • Undgå Tongol

Det meste tongol på dåse kommer fra fiskeri med omfattende bifangst og med utilstrækkelig forvaltning og fiskerikontrol. Man kender i dag alt for lidt til tongol og hvor meget fiskeri, bestanden kan bære. Vælg derfor et alternativ, hvis du vil være sikker. WWF fandt syv dåser med arten tongol. 
  • Undgå yellowfin (gulfinnet tun)

15 af dåserne indeholdt gulfinnet tun (yellowfin). De fleste store bestande er fisket på grænsen til, hvad de kan bære og de kommer ofte fra områder med problemer med ulovligt fiskeri og bifangst. WWF anbefaler derfor, at du finder et alternativ til denne tunart.