WWF Denmark - MSC-mærket

MSC-mærket

Garanti for bæredygtigt fangede fisk

MSC står for Marine Stewardship Council. Det er en miljømærkning af fisk - og det er din bedste garanti for bæredygtighed. WWF var med til at etablere ordningen i 1997.

MSC bygger på tre principper: 

Bæredygtige fiskebestande

Fiskeriet skal være på et niveau, der er bæredygtigt for fiskebestanden. Det vil sige, at fiskeriet skal stoppes, før alle fiskene er fanget. Ethvert godkendt fiskeri skal fungere på en måde, så fiskeriet kan fortsætte i det uendelige, fordi ressourcerne ikke overudnyttes 

Minimering af miljøpåvirkningen

Fiskeriets indvirkning på havets økosystemer vurderes ud fra den eksisterende viden. Hvis der er viden om, at fiskeriet truer en given art eller et økosystem på lang sigt, skal der laves en handleplan for minimering af fiskeriets påvirkning.

Effektiv styring

Fiskeriet skal opfylde alle lokale, nationale og internationale love og have et ledelsessystem, der kan reagere på skiftende omstændigheder og opnå bæredygtighed.


MSC-mærkede produkter i Danmark

Der er ca. 1000 MSC-mærkede produkter i Danmak. Certificeringen af danske fiskerier finder sted løbende. Der findes rundt regnet 26.000 MSC-mærkede produkter på hylderne i blandt andet USA, Tyskland, England og Sverige.
 / ©: MSC
MSC
© MSC

Fakta om MSC

  • MSC er en uafhængig organisation
  • MSC arbejder for at bevare det naturlige havmiljø og sikre de vilde fiskebestande
  • MSC har sit eget mærke, som fiskeproducenter kun får lov til at bruge, når fangsten lever op til strenge regler for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri
  • Organisationen består af ngo’ere og et antal af de vigtigste fiskeaktører på produktions- og købesiden.