WWF Denmark - Fiskeri og virksomheder

Fiskeri og virksomheder

Virksomheder flytter markeder

WWF er et stærkt brand, der nyder stor troværdighed i befolkningen, blandt politikere, virksomheder og embedsmænd.
Gennem 30 år har den fælles europæiske fiskeripolitik udøvet kontrol med og forvaltning af det EU's fiskeri. Trods mangeårig indsats er over 70 procent af EU's fiskebestande stadig overudnyttet. Det er altså indlysende, at politik og og forvaltning ikke alene har kunne løse problemet.

For at sikre en bæredygtig udvikling er det derfor afgørende, at de virksomheder, som forarbejder og sælger fiskeprodukter, engagerer sig i arbejdet med at efterspørge bæredygtigt fanget fisk - og dermed også give forbrugerne adgang til fisk, som er fanget med hensyn til miljøet.

Politikerne nøler - markedet rykker

Markedet er et stærkt instrument, og vi ser, at markedet har rykket sig voldsomt. Flere og flere virksomheder henvender sig til os, fordi forbrugerpresset stiger konstant. Forbrugere over hele Europa efterspørger bæredygtigt fangede fisk.

Når forbrugeren står i supermarkedet og eftersprøger eller køber de miljømærkede fisk (MSC- eller ASC-certificerede), stemmer de med deres købekraft. Flere og flere virksomheder er blevet opmærksomme på dette og er gået i dialog med WWF om, hvordan de skal imødekomme forbrugernes efterspørgsler.

Stor erfaring med erhvervs-partnerskaber

WWF har erfaring med partnerskaber med virksomheder, der handler med fisk og skaldyr (dvs. forarbejdningsvirksomheder, importører, fiskere, opdrættere, supermarkeder, kantiner og restauranter) - både nationalt og internationalt.

WWF er en vigtig politisk aktør og deltager i udviklingen af globale standarder og certificeringer for bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

Kommunikation og politisk arbejde

Endvidere har vi solid erfaring med at tilbyde virksomhederne dels teknisk rådgivning om bæredygtighed og udviklingen af PR- og kommunikationsmuligheder, som bakker op om virksomhedernes erklærede mål for bæredygtigt fiskeri/akvakultur.

Erhvervssamarbejderne støtter op om WWF politiske arbejde - og støtter dermed også positivt op om virksomhedernes interesser for gunstigere politiske rammebetingelser.

Vil du vide mere?

Erhvervslivet Virksomheder CSR Grønt fodspor / ©: Istockphoto.com / WWF-Canada
© Istockphoto.com / WWF-Canada