WWF Denmark - Torsk (østlige Østersø)

Torsk (østlige Østersø)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Torsk
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Torsken fra den østlige Østersø er på den gule liste fordi der er i den seneste videnskabelige rådgivning er usikkerhed omkring størrelsen af torskebestanden og omfanget af fiskeridødeligheden (volumen af fisk der dør som følge af fiskeri). Derudover er der på det seneste registret en stigning i omfanget af små torsk som smides ud igen ved fiskeri (overlever ikke/sjældent). Usikkerheden i rådgivningen af torsk fra den Østlige Østersø har også medført at fiskeriet ikke længere kan leve op til MSC’s miljøkrav og derfor har mistet sin certificering.

Du kan dog stadig finde MSC certificeret torsk fra andre farvande – f.eks. fra Barentshavet og farvandene omkring Island. Når du køber torsk kan du gøre en ekstra indsats for at være med til at beskytte torskens levesteder og fødegrundlag ved at købe torsk fanget med garn. Garnfiskeriet efter torsk er mere skånsomt overfor havbunden end trawlfiskeri og har typisk mindre bifangst af de helt små torsk som ikke er nået at vokse sig store endnu.

Fakta om torsken

De torsk, som lever i Østersøen, har gennem mange hundrede år taget plads på danskernes spisebord og udgjort en vigtig del af den danske fiskeeksport. Men voldsomt overfiskeri gennem en lang årrække medførte, at der i 1990’erne blev indført kraftige restriktioner på fiskeriet – i en årrække anbefalede biologerne sågar totalt stop for alt torskefiskeri. Heldigvis er det lykkedes at effektivisere reguleringen af fiskeriet så bestanden i flere år har haft det bedre. Dette arbejder fortsætter og forhåbentlig vil bestanden i fremtiden igen kunne blive MSC certificeret.

Torsk lever i de fleste farvande i den nordlige del af Nordatlanten og kan vandre op mod 1.000 kilometer for at gyde og blive helt op til 50 år gammel. Torsken lever af småfisk som sild, men kan også spise muslinger og krebsdyr. Det lille skæg torsken har ved munden har smagsløg og gør den i stand til at finde frem til føde. 

På det seneste har man set tegn på at torsken fra den Nordamerikanske østkyst ved New Foundland  er ved at komme sig efter i 25 år at have været voldsomt reduceret og næsten udryddet på grund af overfiskeri. New Foundland fiskeriet var tidligere det største torskefiskeri i verden og det er stadig tvivlsomt om det nogensinde vender tilbage. Torsken fra Barentshavet er i dag den største torskebestand i verden.

Vidste du, at…

…den største torsk, der nogensinde er fanget, vejede 96 kilo, var 2 meter lang og blev fanget i 1895 i staten Massachusetts, USA? Den danske rekord fra 1984 er på 30,5 kilo.  
 
…torsken måske har rejst den halve jordklode rundt, før den lander på dit spisebord? Det er nemlig i dag ret almindeligt, at de torsk, der bliver fanget i vores hjemlige områder sendes til Kina. Her bliver fisken skåret og pakket som fileter for at blive sendt den lange vej tilbage til Europa.
Torsk
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør