WWF Denmark - Torsk (Barentshavet og Island)

Torsk (Barentshavet og Island)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Torsk (Barentshavet, østlig Østersø, Island) Fiskeguide
Torsk (Barentshavet)
© WWFForstør
(Gadus morhua) 

Hvorfor er den grøn? 

Torsken fra Barentshavet er på WWF’s grønne liste, fordi den kommer fra en sund og velforvaltet bestand. De norske og russiske regeringer har med hjælp fra de store fiskevirksomheder sikret en robust torskebestand og fået sat en stopper for det ulovlige fiskeri, der hærgede Barentshavet for år tilbage. Fiskeriet er i dag også MSC-certificeret.

Torsk fra fiskerier i Barentshavet som ikke er MSC-certificeret er dog på WWF’s gule liste.  Årsagen hertil er, at man har fisket for hårdt på bestanden (for høj dødelighed som følge af fiskeri), hvilket også har medført til en for stor nedgang i antallet af små torsk (babytorsk).

Torsken fra farvandene omkring Island er også på WWF’s grønne liste og MSC-certificeret. De islandske myndigheder har i samarbejde med den islandske fiskeindustri styrket fiskeriforvaltningen, fået ulovliggjort udsmid af torsk og sikret genopbygningen af bestanden til et stabilt niveau. Torsk fanget med garn eller line/krog kommer fra de mest skånsomme fiskerier.

Fakta om torsken 

Torsken fra Barentshavet er den største torskebestand i verden. Den kan vandre op mod 1.000 kilometer for at gyde og blive helt op til 50 år gammel. Torsken lever af småfisk som sild, men kan også spise muslinger og krebsdyr. Det lille skæg torsken har ved munden har smagsløg og gør den i stand til at finde frem til føde.

Torsk i farvandene omkring Island gyder om vinteren – primært på den sydvestlige kyst. Nogle gange driver de islandske torskeæg tillige mod Grønland, og man har i nogle år observeret indvandring af ”tilbagevendende” torsk fra netop Grønland.

Vidste du, at… 

…den største torsk, der nogensinde er fanget, vejede 96 kilo, var 2 meter lang og blev fanget i 1895 i staten Massachusetts, USA? Den danske rekord fra 1984 er på 30,5 kilo. 

…torsken måske har rejst den halve jordklode rundt, før den lander på dit spisebord? Det er nemlig i dag ret almindeligt, at de torsk, der bliver fanget i vores hjemlige områder sendes til Kina. Her bliver fisken skåret og pakket som fileter for at blive sendt den lange vej tilbage til Europa.
Torsk (Barentshavet, østlig Østersø, Island) Fiskeguide
Torsk (Barentshavet)
© WWF Forstør