WWF Denmark - Makrel

MakrelNyhed lagt på den 12 maj 2016
Makrel
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den grøn?

Efter en årrække at have været presset af overfiskeri og uklarheder omkring den internationale forvaltningen af det nordøstatlantiske makrelfiskeri, er det nu lykkedes at få vendt udviklingen så WWF nu igen kan anbefale makrel som et bæredygtigt og grønt valg.

I 2012 blev alle syv MSC-certificeringer af nordøstatlantisk makrel suspenderet på grund af at fangsterne på det tidspunkt lå højere end det de rådgivende biologer anbefalede. Men efter lange forhandlinger mellem de 11 lande, der fisker på makrel, og efter flere grundige biologiske undersøgelser, har en international koalition af makrelfiskere (MINSA - Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance) fået deres fangster MSC-certificeret. De biologiske vurderinger af fiskeriet har hovedsagligt drejet sig om bestandens størrelse og tildelingen af kvoter.

Klimaforandringer og varmere havtemperaturer betyder, at makrellen i de senere år har ændret adfærdsmønster – den svømmer nu oftere i de nordligere farvande tæt ved Færøerne, Island og helt op til Grønland. Dette forhold har også været med til at komplicere den internationale forvaltningen af, hvem der har ret til at fiske på de makrelstimer, der svømmer på tværs af landegrænser – og hvor meget de enkelte lande har krav på at fiske.
 

Fakta om makrellen

Makrellen er en hurtigsvømmer, der færdes i stimer nær overfladen. Når makrellen udklækkes fra ægget, måler den kun fire millimeter, men den vokser hurtigt og bliver op til 65 cm lang og kan veje op til 3,5 kilo. Allerede efter et år er den 21 cm lang. Om vinteren er makrellen passiv og ligger i store stimer nær bunden. Først til foråret begynder fiskene igen at tage føde til sig.
 

Vidste du, at…

…den danske lystfiskerrekord er fra 1975 og lyder på en 2,7 kilo tung makrel?  
…makrellen er byttedyr for delfiner, sildehajer, pighajer og tun?
Makrel
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør