WWF Denmark - Blåmusling (line)

Blåmusling (line)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Blåmusling
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den grøn?

Blåmuslinger på det danske marked er enten fanget med skraberedskaber eller kommer fra opdræt på liner. Muslinger, der er opdrættet på liner, kaldes for linemuslinger og er en mere bæredygtig produktionsmetode, der derfor er kategoriseret som grøn.

Ved lineopdræt sidder muslingerne på reb, der hænger ned i vandet. Linen bliver holdt stramt ved, at store blokke trækker hovedlinen ned mod bunden, mens bøjer med opdrift sørger for at holde linen op mod overfladen.

Linemuslinger har en hurtig vækst, fordi mængden af føde i vandet, hvor linen hænger, er betydeligt større end på bunden. En stor fordel ved linemuslinger er, at havbunden ikke bliver forstyrret i samme grad som ved brug af skrabende redskaber.

Lineopdrættede muslinger indeholder generelt mere kød end skrabemuslinger, og der forekommer sjældent sand i dem. Derfor spises lineopdrættede muslinger ofte fersk som delikatesse.

Fakta om blåmuslingen

Blåmuslingen er aflang og kan blive op til 10 cm. Den har blålige skaller og lever i havet – oftest på lavt vand. Blåmuslinger sidder som regel tæt sammen i klumper, men kan også leve på pæle, tov eller sten. På jævn bund kan de forme store banker, og der kan der være op mod 12.000 blåmuslinger på en kvadratmeter.

Blåmuslingen hæfter sig fast til underlaget eller til artsfæller ved hjælp af et bundt seje tråde, såkaldte byssus-tråde. I den brede ende af blåmuslingen findes et kort ånderør, som man kan se, når den åbner skallen. Blåmuslingen lever af mikroskopiske organiske partikler, som den filtrerer fra vandet. Muslingen kan filtrere cirka 100 liter vand i døgnet.

Du kan kende forskel på skrabemuslinger og linemuslinger, fordi linemuslinger typisk har en mere blank og glat overflade, mens skrabemuslingen har kalkaflejringer på skallen.

Vidste du, at…

…blåmuslingen også kaldes pælemusling? Muslingerne sætter sig fast ved hjælp af et sekret, som med tiden hærdes og bliver meget hårdt.
Blåmusling
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør