WWF Denmark - Helleflynder

HelleflynderNyhed lagt på den 03 maj 2016
Helleflynder Fiskeguide
Helleflynder
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Hippoglossus hippoglossus)

Hvorfor er den rød?

Helleflynderen er rød, fordi den er en af de mest overfiskede bestande i det nordatlantiske område, hvor de fleste helleflyndere på det danske marked kommer fra. Helleflynderen er derfor på den internationale naturbeskyttelsesunion IUCN’s rødliste, hvor den er klassificeret som stærkt truet.

Fakta om helleflynderen

Helleflynderen er ubestridt den største i fladfiskefamilien. Den lever hovedsagligt på dybt og koldt vand omkring Vesteuropa, Grønland, Island og helt over til Newfoundland i Canada. Helleflynderen er en udpræget rovfisk, der i sine første år spiser både krabber og dybhavsrejer (koldtvandsrejer). Den fuldvoksne fisk jager både torsk og kuller og er desuden kendt for at vandre over store afstande. Fisken vokser meget langsomt og kønsmodnes sent – først i en alder af syv til 18 år, der gør den meget følsom over for overfiskeri.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du finder et alternativ til helleflynderen, indtil bestanden er kommet sig igen. Du kan for eksempel prøve en MSC-certificeret laks eller rødspætte.

Vidste du, at…

…helleflynderen kan blive op til 2,4 meter og veje 300 kilo?

…helleflynderen er den fladfisk, der kan blive ældst – helt op til 60 år?
Helleflynder Fiskeguide
Helleflynder
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør