WWF Denmark - Hummer

HummerNyhed lagt på den 03 maj 2016  | 
Hummer Fiskeguide
Hummer
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Størstedelen af de hummere (Homarus americanus, Homarus gammarus) du kan købe i Danmark bliver importeret fra hummerfiskerier på den nordamerikanske østkyst (Canada og USA), hvor mange års intensivt fiskeri har medført en stærk reduktion af bestandene.

Men et flerårigt genopbygningsprogram viser positive resultater. Myndighederne har blandt andet indført skærpede regler om, at hummerne skal have en minimumsstørrelse, før de må tage tages med på land. Hummere bliver fanget med specielle hummer-bure, så bifangst og udsmid er oftest minimale. Der er dog desværre flere eksempler på, at arktiske hvaler bliver viklet ind og fanget i linerne til hummer-burene. Canada har arbejdet på at undgå bifangst af hvaler, mens USA stadig mangler at gøre noget ved problemet.

På den europæiske side af Atlanten lever den europæiske hummer og en lille del fanges også i Danmark. Den europæiske hummer er på WWF's røde liste, fordi de fleste bestande er overfisket, og forvaltningen af bestandene ikke er tilstrækkelig.

Fakta om hummeren

Den nordamerikanske hummer kan blive op til en meter og veje helt op til 20 kilo, mens den noget mindre europæiske hummer kan blive op til 60 cm og nå en vægt på seks kilo. Den europæiske hummer er udbredt i Nordøstatlanten og findes fra Lofoten i Norge til Sverige, Danmark, England, og så langt sydpå som Marokko og Middelhavet.

Bæredygtigt alternativ

WWF anbefaler, at du går efter MSC-certificeret hummer fra USA (Maine) eller canadisk hummer.

Vidste du, at…

…den europæiske hummer lever i de danske farvande, men ikke kommer ind i Østersøen, fordi vandets saltindhold er for lavt?
Hummer Fiskeguide
Hummer
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus