WWF Denmark - Kammusling

KammuslingNyhed lagt på den 03 maj 2016
Kammusling Fiskeguide
Kammusling
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Patinopecten yessoensis, Placopecten magellanicus, Pecten spp.)

Hvorfor er den gul?

Kammuslingen er gul, fordi de fleste kammuslinger på det danske marked kommer fra muslingeskrab og bundtrawl i Canada og USA. Disse fiskerier er vurderet som kritiske (rødlistede), fordi redskaberne er meget destruktive mod de bundlevende organismer. I nogle tilfælde er bestandene overfiskede, og der forekommer store mængder af bifangst.

Heldigvis findes der også kammuslinger, som er et mere bæredygtigt alternativ. I Europa foregår der opdræt af kammuslinger, mens en mindre del i Nordøstatlanten bliver håndsamlet som ”vilde” kammuslinger, hvilket er den mest skånsomme metode.

Fakta om kammuslingen

Kammuslinger findes over det meste af verden og anses de fleste steder for lidt af en delikatesse. Muslingerne kan have en meget farverig skal i rød, gul og brun. Herhjemme fanges kammuslinger hovedsageligt i Skagerrak og Nordsøen.

Kammuslingen orienterer sig med sin følesans og har mange øjne. Den store kammusling kan samtidigt forsvare sig mod angreb fra søstjerner ved at klappe skallerne sammen og springe gennem vandet.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du køber kammuslinger, der er håndindsamlet eller opdrættet ansvarligt, for så er du sikker på, at havmiljøet ikke har lidt skade. Spørg hos din fiskehandler eller i supermarkedet efter disse alternativer.

Vidste du, at…

…man i Europa og USA kun spiser kammuslingens lukkemuskel og rogn? I Japan spiser man hele muslingen.
Kammusling Fiskeguide
Kammusling
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør