WWF Denmark - Laks (certificeret opdræt)

Laks (certificeret opdræt)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Laks (Salmo salar)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Salmo salar)

Hvorfor er den grøn?

Certificeret opdrætslaks fra enten økologiske eller ASC-certificerede producenter er grøn, fordi man her har strenge krav om at minimere forbruget af kemikalier og antibiotika samt krav om at undgå syge og stressede fisk.

Når du køber laks fra certificeret havbrug, får du garanti for, at det foder, der anvendes til opdrætslaksene, indeholder fiskeolie og fiskemel fra bæredygtige fiskebestande eller økologiske planteprodukter. Udslippet af næringsstoffer fra havbrugene på grund af foderspild og fiskeekskrementer minimeres også.

Seksten af verdens største lakseproducenter vedtog i august 2013, at al deres produktion skal ASC-certificeres inden 2020. Det er en ambitiøs målsætning, der betyder, at 70 procent af verdens lakseproduktion kommer til at leve op til ASC’s standarder for ansvarlig akvakultur. Der findes allerede i dag ASC-laks på markedet. Desværre er de danske supermarkeder ikke så villige til at bestille produkterne hjem på grund af en merpris. Derfor er det vigtigt aktivt at spørge ind til certificerede laks, så supermarkederne bliver opmærksomme på mulighederne. Der findes i dag økologisk laks i butikkerne.

Laksebestanden i Østersøen er overfisket, og du skal derfor undgå vilde laks derfra.

Fakta om laksen

Danmark er en af de største importører af laks fra norske havbrug. Norge er suverænt verdens største producent af opdrættet laks med en samlet produktion i nærheden af en million ton årligt. Der foregår også lakseopdræt i betydeligt omfang i Chile, Skotland, Canada og Færøerne.

Vidste du, at…

…ligesom man kan vurdere alderen på et træ ved dets årringe, kan man ved at se på laksens skæl følge dens livsforløb?
Laks (Salmo salar)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør