WWF Denmark - Lange (garn)

Lange (garn)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
lange gul
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Molva molva)

Hvorfor er den gul?

Lange fanget med garn er på WWF’s gule liste, fordi der mangler viden om bestandens tilstand. Fiskeriet med garn er dog mere skånsomt end trawl, når det kommer til påvirkning af havbunden og bifangst af andre arter.

Lange vokser langsomt og bliver først kønsmoden, når den er fem til otte år. Det gør den specielt følsom over for overfiskeri, og derfor er det problematisk, at man ikke har tilstrækkelig viden om størrelsen på bestanden i Skagerrak, Kattegat, og Nordsøen.

Der foregår også fiskeri efter lange med trawl. Denne fangstmetode har flere negative konsekvenser for på havbunden, og lange fanget med trawl er derfor på WWF’s røde liste.

Fakta om langen

Langen lever på dybt vand, mellem 100-400 meters dybde og mest på stenrig bund. Som ung fisk er den dog at finde på lidt lavere vand. Langen spiser alt fra forskellige fisk til hummer, blæksprutter og søstjerner.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du i stedet for lange vælger for eksempel MSC-certificeret torsk eller mørksej.

Vidste du, at…

… lange er en stor torskefisk, der kan blive up til to meter?

…lange i Sverige, Norge, og Finland bruges som ”lutefisk” til jul? Fisken bliver først tørret, derefter sat i vand og lud, så den får en meget markant lugt. I Norge anvendes traditionelt torsk som lutefisk, men man bruger også lange.
lange gul
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør