WWF Denmark - Lange (trawl)

Lange (trawl)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Lange Fiskeguide
Lange
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Molva molva)

Hvorfor er den rød?

Lange (Molva molva) fanget med trawl er på WWF’s røde liste, fordi der mangler viden om bestanden, og fordi fiskeriet har negative konsekvenser for økosystemet.

Lange vokser langsomt og bliver først kønsmoden, når den er fem til otte år. Det gør den specielt følsom over for overfiskeri, og derfor er det problematisk, at man ikke har tilstrækkelig viden om størrelsen på bestanden i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

De fleste lange på det danske marked er fanget med trawl – en fangstmetode som kan have betydelige negative konsekvenser for havbunden. Der foregår også et fiskeri efter lange med garn. Denne fiskemetoder er langt mere skånsom og derfor er lange fanget med garn på WWF’s gule liste. Der er dog stadig problemer med utilstrækkelig information om bestandens størrelse og fiskeriets indvirkning på havmiljøet.

Fakta om langen

Langen lever på dybt vand mellem 100-400 meters dybde og mest på stenrig bund. Som ung fisk er den dog at finde på lidt lavere vand. Langen spiser alt fra forskellige fisk til hummer, blæksprutter og søstjerner.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du i stedet for lange vælger MSC-certificeret torsk eller mørksej.

Vidste du, at…

… lange er en stor torskefisk, der kan blive up til to meter?

…lange i Sverige, Norge, og Finland bruges som ”lutefisk” til jul? Fisken bliver først tørret, derefter sat i vand og lud, så den får en meget markant lugt. I Norge anvendes traditionelt torsk som lutefisk, men man bruger også lange.
Lange Fiskeguide
Lange
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør