WWF Denmark - Mørksej (garn og krog)

Mørksej (garn og krog)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
mørksej grøn
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Pollachius virens)

Hvorfor er den grøn?

Sej, der er fanget med garn og krog er på WWF’s grønne liste, fordi redskaberne minimerer fiskeriets påvirkning af havmiljø og økosystemer. Der fanges mørksej med garn og krog ved for eksempel Island og med garn omkring Danmark. Garn og krog ødelægger ikke havbunden, som bundtrawl gør. Derfor er det bedst at gå efter mørksej fanget med garn/krog.

Fakta om mørksejen

Sejen lever i store dele af Nordatlanten særligt ved de norske kyster. Fisken vandrer vidt omkring og lever sammen i stimer. Mørksej kaldes også for gråsej eller bare sej og kan blive helt op til 130 cm og leve i op til 30 år. Mørksejen er hvid og fast i kødet og minder en del om torsken.

Vidste du, at…

…mørksejen ofte holder til omkring skibsvrag? Sejen er også kendt for at have en særdeles god appetit, faktisk så god at den gerne spiser yngre artsfæller.
mørksej grøn
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør