WWF Denmark - Mørksej (trawl)

Mørksej (trawl)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Mørksej Fiskeguide
Mørksej
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Pollachius virens)

Hvorfor er den gul?

Mørksejen fanget med trawl er på den gule liste, fordi fiskeri med bundtrawl kan have en skadelig påvirkning på havbunden de steder, hvor der er rev, koldtvandskoraller og havsvampe.

Fakta om mørksejen

Sejen lever i store dele af Nordatlanten særligt ved de norske kyster. Det er også en almindelig fisk i de danske farvande. Fisken vandrer vidt omkring og lever sammen i stimer. Mørksej kaldes også for gråsej eller bare sej og kan blive helt op til 130 cm og leve i op til 30 år. Mørksejen minder en del om torsken, men man kan kende den på, at den er lidt mørkere i kødet end torsken.

Bæredygtige alternativer

Hvis du køber mørksej fanget med garn, kan du være sikker på, at fiskenes levesteder ikke blev ødelagt af fiskeriet, og at bifangsten er minimal. WWF anbefaler også, at du går efter MSC-certificeret mørksej, der garanterer, at både bestand og levesteder bliver beskyttet.

Vidste du, at…

…mørksejen ofte holder til omkring skibsvrag? Sejen er også kendt for at have en særdeles god appetit, faktisk så god, at den gerne spiser yngre artsfæller!
Mørksej Fiskeguide
Mørksej
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør