WWF Denmark - Pighvar (garn, Nordsøen)

Pighvar (garn, Nordsøen)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Pighvar Fiskeguide
Pighvar
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Pighvarren (Psetta maxima) er gul, fordi bestanden i Nordsøen anses for at være stabil, mens der stadig mangler detaljeret information om bestandens tilstand. Pighvarren på det danske marked er ofte fanget med garn eller snurrevod, hvilket generelt er en mere skånsom og selektiv fangstmetode.

Pighvar kan dog også være fanget med bundslæbende trawl, der har skadelige indvirkninger på havbundens liv og i øvrigt medfører bifangst og betydeligt udsmid af andre fisk. Så spørg, hvordan fisken er fanget, hvis du vil købe pighvar.

Fakta om pighvarren

Pighvarren lever på 20 til 70 meters dybde på sandet, stenet eller blandet bund i Nordsøen, Østersøen og i Middelhavet. Pighvarren bliver sjældent over 50 cm for hanner og 70 cm for hunner. Den flade fisk lever især af bundfisk, men også af større krebsdyr og muslinger. Pighvarren findes sjældent i talrigt omfang og er derfor en dyr spisefisk.

Vidste du, at…

…pighvarren lægger op til 15 millioner æg?

…pighvarren er en såkaldt venstrevendt fladfisk, og at dens rygfinne begynder foran øverste øje?
Pighvar Fiskeguide
Pighvar
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør