WWF Denmark - Regnbueørred (dansk opdræt)

Regnbueørred (dansk opdræt)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Regnbueørred Fiskeguide
Regnbueørred
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Oncorhynchus mykiss)

Hvorfor er den grøn?

Regnbueørreden fra Danmark er grøn, fordi en stor del af de ørreder, der sælges på det det danske marked kommer fra danske dambrug med anlæg, som renser og genbruger 75-90 procent af vandet i produktionen. Samtidig er der blevet indført bedre miljøteknologier, og flere kommuner og dambrugere indgår aftaler om at forbedre passageforholdene i de danske vandløb, så vilde fisk kan bevæge sig frit.

Der er dog fortsat plads til forbedringer i dansk ørredopdræt – ikke mindst fra produktionen i traditionelle dambrug og fra havbrug, som stadig forurener for meget. Det samme gælder for importeret norsk eller chilensk ørred, der er produceret i havbrug.

Ørred fra sydeuropæiske og tyrkiske dambrug er typisk produceret under forhold uden tilstrækkelig kontrol med konsekvenser for natur og miljø.
Bæredygtige alternativer

WWF har været initiativtager til en global dialog med opdrættere, forskere og andre miljøorganisationer for at skabe en global certificeringsordning for vildtfangede fisk, den såkaldte ASC-ordning (Aquaculture Stewardship Council). De danske dambrugere er i gang med at blive ASC-certificeret, og det forventes, at man kan købe ASC-certificerede regnbueørreder i butikkerne i løbet af 2014. Indtil da anbefaler WWF, at du går efter økologisk, dansk ørred.

Fakta om regnbueørreden

Den smukke regnbueørred er egentlig en nordamerikansk fisk, men den er blevet populær som opdrætsfisk over hele verden. Regnbueørred lever ikke i det fri, så de fisk, man kan være heldig at fange ved kysten, er ofte undslupne fisk fra hav- og dambrug. Det første danske dambrug med regnbueørred blev oprettet allerede i 1889, hvilket gør Danmark til et af de første lande i verden, der begyndte på opdræt af ørreder.

Vidste du, at…

…Danmark er en af verdens største ørredproducenter?
…ørreden bliver sølvblank efter længere tid i saltvand og derfor bliver kaldt ’steelhead’?
Regnbueørred Fiskeguide
Regnbueørred
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør