WWF Denmark - Regnbueørred (Tyrkiet)

Regnbueørred (Tyrkiet)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Regnbueørred
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Oncorhynchus mykiss)

Hvorfor er den gul?

Regnbueørreden fra Tyrkiet, som udgør en stor del af det danske marked, er gul, fordi de tyrkiske og sydeuropæiske opdrætsfarme typisk har en meget høj tæthed af fisk, hvilket giver stressede og syge fisk. Ofte er dambrugene også uden tilstrækkelig kontrol til at sikre, at vilde fisk ikke smittes med parasitter og sygdomme, og at vandmiljøet ikke påvirkes af kemikalier.

Bæredygtige alternativer

WWF har taget initiativ til en global dialog med opdrættere, forskere og andre miljøorganisationer for at skabe en global certificeringsordning for opdrættede fisk. Ordningen hedder ASC (Aquaculture Stewardship Council). Det forventes, at man kan købe verdens første ASC-certificerede regnbueørreder i butikkerne herhjemme i løbet af 2014. Indtil da anbefaler WWF, at du går efter økologisk og dansk ørred, der bliver produceret under strengere miljøkrav.

Fakta om regnbueørreden

Den smukke regnbueørred er egentlig en nordamerikansk fisk, men den er blevet populær som opdrætsfisk over hele verden. Regnbueørred lever ikke i det fri, så de fisk, man kan være heldig at fange ved kysten er ofte undslupne fisk fra hav- og dambrug. Det første danske dambrug med regnbueørred blev oprettet allerede i 1889, hvilket gør Danmark til et af de første lande i verden, der begyndte på opdræt af ørreder.

Vidste du, at…

…Danmark er en af verdens største ørredproducenter?
…ørreden bliver sølvblank efter længere tid i saltvand og derfor bliver kaldt ’steelhead’?
Regnbueørred
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør