WWF Denmark - Rødfisk

RødfiskNyhed lagt på den 03 maj 2016
Rødfisk Fiskeguide
Rødfisk
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den rød?

Rødfisken (Sebastes mentella, Sebastes norvegicus/marinus) er på den røde liste, fordi nogle bestande i det nordatlantiske område er overfiskede. Et markant overfiskeri har også betydet, at bestanden i dag er truet den nordøstlige del af i Norskehavet.

Der er dog også en bestand omkring Island, som har opnået MSC-certificering, og altså er på den grønne liste fordi man her har fået styr på forvaltningen.

Begge arter af rødfisk vokser meget langsomt og bliver først kønsmodne, når de er cirka 15 år, hvilket betyder, at de er utroligt følsomme over for overfiskeri. Det er meget vigtigt at man nøje følger med i, hvordan bestandene udvikler sig og løbende tilpasser fiskeriforvaltningen, så der kan blive flere rødfisk i havet.

Fakta om rødfisken

Dybhavsrødfisken og den store rødfisk er beslægtede arter, og de er svære at skelne fra hinanden. De bliver ofte fanget sammen, fordi de lever på samme dybde i havet. Rødfisk har fået sit navn på grund af sin smukke røde farve, som bliver tydelig ved 4-5 års alderen. Fisken er en dybvandsfisk, der lever fra 100 til 900 meter under overfladen i de nordatlantiske havområder.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter den MSC-certficerede rødfisk fra Island eller finder et alternativ til rødfisken på den grønne liste.

Vidste du, at…

…dybhavsrødfisken kan blive op til 75 år gammel?
Rødfisk Fiskeguide
Rødfisk
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør