WWF Denmark - Rødspætte (snurrevod og garn, Nordsøen og vestlige Skagerrak)

Rødspætte (snurrevod og garn, Nordsøen og vestlige Skagerrak)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Rødspætte
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den grøn?

Rødspætter fanget med garn og snurrevod i Nordsøen og det vestlige Skagerrak er på den grønne liste, fordi bestanden er sund og velforvaltet, og fordi fiskene bliver fanget med mere skånsomme fangstmetoder. Det betyder, at der ikke foregår så stort udsmid af fisk, og at miljøpåvirkningen af havbunden er mindre.

I fiskeri med trawl er der ofte mere bifangst og negativ effekt på havbunden. Særligt bomtrawl, som ofte bruges af de hollandske fiskere, er destruktivt for havbunden. Du skal derfor være opmærksom på, hvor din rødspætte kommer fra, og hvordan den er fanget.

Fakta om rødspætten

Mange genkender rødspætten på dens karakteristiske mørke farve med røde pletter. Den lever på sand og lerbund på ned til 200 meters dybde omkring Island, Grønland og ved de europæiske kyster. Rødspætten lever op til 15 år og bliver som regel 25-40 cm. Det massive fiskeri har dog desværre betydet, at de større fisk er blevet meget sjældne. Rødspætten er nemlig Europas økonomisk set vigtigste fladfisk.

Vidste du at…

…rødspætten nærmest er blind om natten, mens den ser fint om dagen?

…en dansk lystfisker i 1978 fangede en rødspætte, der vejede 11 kilo? Normalvægten er omkring to kilo.
Rødspætte
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør