WWF Denmark - Rødspætte (trawl)

Rødspætte (trawl)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Rødspætte Fiskeguide
Rødspætte
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Rødspætten fanget med trawl i Østersøen eller Kattegat er gul, idet trawlfiskeriet kumulativt forårsager negativ påvirkning af økosystemet på havbunden. Fiskeriet efter rødspætter med garn og snurrevod er mere selektivt og skånsomt overfor havbunden.

I Nordsøen og det vestlige Skagerrak er rødspættebestanden bestanden velforvaltet og særdeles robust. I de senere år er der også opnået større videnskabelig dokumentation i den biologiske rådgivning omkring bestandene i bælterne, Østersøen og Kattegat. De data, som er tilgængelige, viser dog også en sandsynlig fremgang for bestandene Østersøen og Kattegat. 
 
De danske rødspættefiskerier foregår generelt med større netmasker og bifangsterne er derfor mindre end det er i andre europæiske fiskerier (fx Holland).
 

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter de MSC-mærkede rødspætter, der er et grønt og bæredygtigt valg. Danske rødspættefiskerier i Nordsøen blev MSC-certificeret i 2011 og i Skagerrak i 2015. Der findes også MSC-certificerede rødspætter fra andre lande.  
 
WWF anbefaler også, at du kigger efter rødspætter fanget med garn og snurrevod i Nordsøen og det vestlige Skagerrak.
 

Fakta om rødspætten

Mange genkender rødspætten på sin karakteristiske mørke farve med røde pletter. Den lever på sand og lerbund på ned til 200 meters dybde omkring Island, Grønland og ved de europæiske kyster. Rødspætten bliver op til 15 år og har en normal størrelse på 25-40 cm. Det massive fiskeri gør dog, at de større fisk er blevet meget sjældne. Rødspætten er nemlig Europas økonomisk set vigtigste fladfisk.
 

Vidste du at…

…rødspætten nærmest er blind om natten, mens den ser fint om dagen? 
…en dansk lystfisker i 1978 fangede en rødspætte, der vejede 11 kilo? Normalvægten er omkring to kilo.
Rødspætte Fiskeguide
Rødspætte
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør