WWF Denmark - Rødtunge

RødtungeNyhed lagt på den 03 maj 2016
Rødtunge Fiskeguide
Rødtunge
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den rød?

Rødtungen er på WWF’s røde liste, fordi fangsten har flere negative konsekvenser for havmiljøet især i form af bifangst og store mængder udsmid af forskellige mindre fisk som små rødspætter og torsk. Fangst af rødtunge i Nordsøen sker fortrinsvis med trawl og bomtrawl i et blandet fiskeri efter bundlevende fiskearter. Fiskeriet med bomtrawl i den sydlige Nordsø foregår med et tungt grej, som har en negativ påvirkning af havbunden, men også almindelig bundtrawl, som benyttes meget af danske fiskere, er skadeligt for opretholdelsen af rev, koldtvandskoraller og havsvampe, hvis relevante områder ikke beskyttes. 
 
Bestanden af rødtunge har i de seneste år været stabil, men der mangler desværre en grundig rådgivning omkring rødtungebestanden. 
 
Rødtunge fanget med snurrevod fra Island er i bedring og er derfor på WWF’s gule liste. Snurrevod er mere skånsomt end trawl og der findes i dag også god dokumentation for at fiskeriet i Island har en lav bifangst af andre arter.

Fakta om rødtungen

Rødtungen har en aflang til oval facon med et lille hoved, og har et rødbrunt skind med små skæl på oversiden. Derfor kan den virke nærmest helt glat. Den lever på hård bund eller grus fra ti til 250 meters dybde og spiser børsteorme, slangestjerner, rejer, snegle og muslinger.
 

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du i stedet for rødtunge køber MSC-certificeret rødspætte eller lader dig inspirere af de fisk, du kan finde på fiskeguidens grønne liste.
 

Vidste du at…

…rødtungen sjældent bliver større end 40 cm, men kan blive op til 65 cm lang

 

Rødtunge Fiskeguide
Rødtunge
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør