WWF Denmark - Sandart (opdræt)

Sandart (opdræt)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Sandart
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Sander lucioperca)

Hvorfor er den grøn?

Sandart er på den grønne liste, fordi den typisk er opdrættet under miljømæssigt forsvarlige forhold. Anlæggene er ikke tilkoblet vandløb eller søer, og spildevandet ryger i kloakken, så der er ingen direkte påvirkning af naturen. Vandet genbruges og renses også internt i anlægget, så vandforbruget minimeres.

Den vilde sandart fiskes også med garn i Østersøen og i nogle søer i Østeuropa. Der er generelt for lidt viden om disse fiskerier, og det er derfor ikke muligt at afgøre, hvordan bestandene har det. Der er dog begyndende forvaltning og dataindsamling i det skandinaviske fiskeri efter sandart. Fiskeriet fra østlandene er ofte ulovligt eller ureguleret, hvilket betyder, at der er høj risiko for overfiskeri. Vildtfanget sandart fra Østeuropa bør du derfor undgå at købe.

Fakta om sandart

Sandarten var almindelig i de danske søer omkring stenalderen, men er kun overlevet få steder. Til gengæld er den blevet udsat i mange søer og findes derfor i dag i mange danske søer igen. Sandarten foretrækker uklart vand og kan leve i varmere vand i end de fleste andre ferskvandsfisk.

Vidste du, at..

…sandarthannen bygger rede og passer på æggene ved at vifte med halen over dem?
Sandart
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør