WWF Denmark - Sardin

SardinNyhed lagt på den 03 maj 2016
Sardin Fiskeguide
Sardin
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Sardina pilchardus)

Hvorfor er den gul?

Sardinen har tidligere været grøn, men er nu gul, fordi der er risiko for, at bestandene er overfiskede, og at fiskeritrykket er alt for højt. Der mangler derudover tilstrækkelig information om bestandene til, at der kan laves en god rådgivning for fiskeriet.

Bestanden af sardiner er faldet kraftigt i de senere år, da fiskeriet efter sardin er blevet mere intensivt. Hvis sardinen skal på ret kurs igen, er det nødvendigt med mindre kvoter og en langt mere målrettet forvaltning.

Fakta om sardinen

Sardinen er udbredt i hele Nordatlanten og lever nær de europæiske kyststrækninger, hvor den i sommerperioden vandrer mod nord til den islandske kyst og i vinterhalvåret mod syd helt til Marokko og Middelhavet. Den bliver især fanget med not af spanske og portugisiske fiskere.

Sardinen er en lille stimefisk, der vokser meget hurtigt og kan blive op til 25 cm og 15 år gammel. Sardinen ligner silden og har mørkerødt kød, som har et højt indhold af omega-3 fedtsyrer og protein. De små sardiner anvendes mest til konserves, mens de store på omkring 20 cm sælges friske.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter sardiner med det blå MSC-mærke, der sikrer, at fiskeriet et foregået bæredygtigt under hensyn til havmiljøet. Alternativt kan du købe fisk og skaldyr fra WWF’s grønne liste for eksempel sild.

Vidste du, at…

…sardinen er noget af en verdensfisk, som bruges til madlavning i lande som Indien, Tyrkiet og Norge? Sardinen er en nationalspise for portugiserne – ligesom frikadellen er det for os danskere?
Sardin Fiskeguide
Sardin
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør