WWF Denmark - Skrubbe

SkrubbeNyhed lagt på den 03 maj 2016
Skrubbe Fiskeguide
Skrubbe
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Platichthys flesus)

Hvorfor er den gul?

Skrubben er gul, fordi en stor del af skrubberne kommer fra trawlfiskerier, hvor der er problemer med bifangst og udsmid. Der findes dog skrubber, der fanges med garn, som er en mere skånsom metode – ikke mindst over for havbunden.

Selve bestanden af skrubber ser ud til at være stabil, selvom der er mangel på tilstrækkelig information om bestandene.

Fakta om skrubben

Skrubben er en fladfisk, der kan leve både i ferskvand og saltvand. I Danmark lever skrubben fortrinsvis i Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande og fjorde, men den findes også omkring de europæiske kyster. Skrubben er sjældent over 40 cm og bliver cirka syv til otte år.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du er opmærksom på, hvordan skrubben er fanget – vælg gerne dem, der er fanget med garn. Hvis du ikke kan få garanti for, hvordan skrubben er fanget, anbefaler WWF, at du finder et alternativ på den grønne liste.

Vidste du at…

…en skrubbe og en rødspætte kan parre sig? Det kommer der en såkaldt ’leps’ ud af.
Skrubbe Fiskeguide
Skrubbe
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør