WWF Denmark - Taskekrabbe

TaskekrabbeNyhed lagt på den 03 maj 2016
Taskekrabbe Fiskeguide
Taskekrabbe
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Cancer pagurus)

Hvorfor er den gul?

Taskekrabben er gul på grund af stor mangel på information om bestandens størrelse, og fordi krabbefiskeriet i Europa generelt har været intensivt de seneste år. Taskekrabber bliver ofte fanget med bure eller i Danmark som bifangst i garnfiskeriet. Der mangler information om eventuelle problemer med bifangst og udsmid. Fiskeriet med bure og garn har til gengæld kun mindre konsekvenser for havbunden.

I Danmark spiser vi kun kløerne, mens man i andre lande spiser hele krabben. Den danske tradition betyder, at det meste af taskekrabben bliver kasseret allerede på fiskebådene, fordi det ikke kan betale sig for fiskerne at tage hele krabben med i land. Det er også vanskeligt for fiskerne at få dem ud af garnene uden at knuse dem, men hvis vi efterspørger hele krabber, så vil der være en større gevinst for fiskerne ved at udvikle en bedre måde at få krabberne ud af garnene på. Det er spild af ressourcer at smide krabberne over bord, så hvis du skal spise taskekrabber, så efterspørg endelig hele krabben, der smager herligt.

Fakta om taskekrabben

Krabben findes i det nordøstlige Atlanterhav nær kyststrækningerne. Den vandrer gerne flere kilometer. Forsøg i England har vist, at taskekrabben kan vandre op til 100 km langs kysterne. Taskekrabben skifter skjold hver sommer og bliver normalt cirka 20 cm. Den lever af muslinger og bunddyr, som den knuser med kløerne.

Krabben bliver først kønsmoden, når den er fem til seks år, men herefter gyder hun-krabben op mod tre millioner æg. Hvis krabben mister et af sine lemmer, vil der efter et stykke tid vokse et nyt ud. Det er dog en misforståelse, at krabben kan overleve, hvis begge kløer rives af.

Bæredygtige alternativer

Der begynder så småt at komme MSC certificerede taskekrabber på det europæiske markedet, så WWF anbefaler, at du spørger efter det blå MSC-mærke næste gang du køber taskekrabber.

Vidste du, at…

…hun-taskekrabben opbevarer hannens sæd i flere år efter parringen? På den måde kan hunnen gyde op til tre gange efter en enkelt parring.
Taskekrabbe Fiskeguide
Taskekrabbe
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør