WWF Denmark - Tun (dåse)

Tun (dåse)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

 

Hvorfor er den gul?

Dåsetunen er gul, fordi flere af de tunarter, der bruges til konserves kommer fra hårdt pressede fiskebestande og fra fiskerier, hvor der foregår ulovligt fiskeri. Skipjacktun er en art, som typisk kommer fra bestande, der har det godt, mens tongoltun og yellowfin i mange tilfælde kommer fra bestande, som er overfiskede. Tunfiskeri foregår desværre også på måder, så mange fugle, hajer, skildpadder og delfiner hvert år ender som bifangst. Et helt grundlæggende problem er, at den globale efterspørgsel på tun er enorm samtidig med, at verdens fiskeflåde er alt for stor. Fiskefartøjerne er blevet for effektive, og alt for mange tunfiskere bruger ubæredygtige fiskerimetoder og fanger babytunen, før den er blevet stor nok til at føre arten videre.

Nogle tun kan imidlertid være fanget på mere ansvarlig vis, for eksempel med line og krog eller med not (stort net) ude på det åbne hav, hvor der fiskes efter rene tunstimer, og hvor chancen for bifangst derfor er lille. Der mangler desværre stadig en ordentlig fiskeriforvaltning i mange af disse fiskerier, så man på videnskabelig vis kan vurdere, om fiskeriet foregår bæredygtigt.

Du skal altså være opmærksom på flere forhold, når du køber dåsetun. WWF arbejder aktivt for, at supermarkederne skal forbedre deklarationen på dåserne, så du som forbruger kan se, hvilken art der er i dåsen, hvordan den er fanget og hvorfra den kommer – og dermed træffe et bæredygtigt valg.

Fakta om tunen

Tundåsen i supermarkedet syner måske ikke af meget, men gulfinnet tun kan blive op til to meter lang og nå en kampvægt på op til 200 kilo. Den torpedoformede fisk med de gule finner findes i Stillehavet, Atlanterhavet og Det Indiske Ocean.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter MSC-certificeret dåsetun, som garanterer, at der ikke foregår overfiskeri, og at fiskerne tager hensyn til andre arter. Hvis du ikke kan finde MSC-mærket tun, så gå som hovedregel efter skipjack-tun fra det østlige Stillehav og de dåser med flest informationer om art, fangstområde og fangstmetode.

Vidste du, at…

…tunen svømmer med en hastighed på 50 km/t, og når det går rigtig stærkt, kan den nå op over 80 km/t?
Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør