WWF Denmark - Tun (steak)

Tun (steak)Nyhed lagt på den 03 maj 2016
Northern bluefin tuna (Thunnus thynnus)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den rød?

Tun, der som regel bruges til steaks – og ofte også sushi – er på den røde liste, fordi disse arter er truet af overfiskeri. Særligt den blåfinnede tun er hårdt presset, men også bestande af storøjet tun og gulfinnet tun er overudnyttede.  
 
Utilstrækkelig politisk opbakning og forvaltning og omfattende ulovligt fiskeri er skyld i, at nogle af de tunbestande, som bruges til steak og sushi er i overhængende fare for at kollapse. Derudover er der ofte problemer med bifangst af hajer, delfiner, skildpadder og fugle.  
 
Man kan godt finde tunsteak og sushi, der kommer fra mindre truede bestande af gulfinnet tun (Thunnus albacares), og som er fanget mere skånsomt. Desværre er det næsten umuligt at se forskel på produkterne, fordi der mangler ordentligt deklaration om fangstmetode og oprindelsesland. De få bedre alternativer, som findes, er typisk håndline-fanget gulfinnet tun. Men på grund af usikkerhed omkring fiskeriets bæredygtighed og sporbarhed er tunsteak og sushi generelt på den røde liste, indtil der findes bedre dokumentation og fiskeriforvaltning.
 

Fakta om tunen

Tunfisk er en vandrende art, der konstant er på farten i de store oceaner. Herhjemme bruger vi flere forskellige arter af tunfisk blandt andet som dåsetun, fersk fisk til sushi eller som steak til grillen.
 

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter MSC-certificeret tun eller finder et alternativ til tunen, indtil de globale bestande er blevet genoprettet. Lad dig inspirere af fiskeguidens grønne arter og udvalget af andre MSC-certificerede fisk.
 

Vidste du, at…

…den blåfinnede tun kan blive over to meter lang og veje mellem 400-500 kilo? 
…tunens tophastighed er cirka 80 km/t?

 

Northern bluefin tuna (Thunnus thynnus)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør