WWF Denmark - Tunge

TungeNyhed lagt på den 03 maj 2016
Tunge (Solea solea)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Tunge fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er på den gule liste, da bestandene i en lang periode har været under et bæredygtigt niveau. Nu er der skruet ned for fiskeriet, og bestanden i Nordsøen er i bedring, mens de i Kattegat og Skagerrak stadig er på et for lavt niveau. I Kattegat fanger fiskerne ofte torsk som bifangst, når de fisker efter tunge med trawl, hvilket betyder, at fiskeriet efter tunge er med til at holde torskebestanden nede. Trawlfiskeriet ødelægger også naturen på havbunden, så gå efter garnfanget tunge fra Nordsøen.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter rødspætter fanget med garn i Skagerrak eller Nordsøen som et alternativ til tungen, indtil bestandene er kommet sig.

Fakta om tungen

Tungen er en lille fladfisk, som max kan blive en halv meter. Fladfisk lever oprejst som almindelige fisk indtil de er omkring en centimeter, hvorefter de udvikler sig til fladfisk.

Vidste du, at…

…tungen er et natdyr, som finder bunddyr om natten ved hjælp af sit skæg. Skægget består af udvækster omkring kæberne.
Tunge (Solea solea)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør