WWF Denmark - Varmtvandsreje

VarmtvandsrejeNyhed lagt på den 03 maj 2016
Varmtvandsreje Fiskeguide
Varmtvandsreje
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon)

Hvorfor er den rød?

De varmtvandsrejer (tigerrejer), man kan købe i Danmark, kommer primært fra opdrætsanlæg i Sydøstasien. Opdrættede varmtvandsrejer udgør ofte en betydelig trussel mod følsomme naturområder som for eksempel mangroveskove og floddeltaer, der bliver ødelagt og forurenet for at give plads til rejefarmene. I dag er 35-40 procent af verdens mangroveskove ryddet på grund af rejefarme.

Rejerne bliver desuden ofte opdrættet på måder, der forurener og udpiner miljøet omkring selve rejefarmene. Derudover er rejeproduktionen typisk afhængig af foder, der er fremstillet af vildtfanget fisk uden garanti for, om de kommer fra overfiskede bestande.

I samarbejde med rejeproducenter, forskere, forarbejdningsindustri, myndigheder og andre ngo’er, har WWF etableret en global certificering for ansvarligt producerede varmtvandsrejer – inden for rammerne af den såkaldte ASC-certificering (Aquaculture Stewardship Council). Derfor vil det i løbet af 2014 blive muligt for supermarkederne at købe ASC-certificerede varmtvandsrejer hjem, så forbrugerne kan vælge et bæredygtigt alternativ.

Fakta varmtvandsrejen

Varmtvandsreje går ofte under navnene tigerreje, kongereje, vannameireje og kæmpereje. Fælles for dem er, at de kommer fra tropiske områder i modsætning til Grønlandsrejen (koldtvandsrejen), der kommer fra de kolde farvande i nord. Tigerrejen er den største af de tropiske rejer og kan blive helt op til 33 cm lang.

Bæredygtige alternativer

Indtil der findes ASC-certificerede tigerrejer i de danske supermarkeder, og du kan være sikker på, at produktionen ikke leder til forurening og naturødelæggelse, anbefaler WWF, at du finder et alternativ til varmtvandsrejen. Du kan for eksempel prøve økologisk opdrættede rejer eller MSC-certificerede koldtvandsrejer.

Vidste du, at…

...hvis ikke opdræt af rejer sker på en ansvarlig måde, er der risiko for, at dammene kun kan bruges i kort tid, fordi de forurenes så kraftigt? Det betyder, at man må bygge nye damme på bekostning af miljøet og mangroveskovene.
Varmtvandsreje Fiskeguide
Varmtvandsreje
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør