WWF Denmark - Østers

ØstersNyhed lagt på den 03 maj 2016
Østers Fiskeguide
Østers
© WWFForstør
(Crassostrea gigas)

Hvorfor er den grøn?

Østers er grøn, fordi de fleste østers, der sælges i Danmark er Stillehavsøsters, der kommer fra opdræt med en begrænset effekt på havmiljøet. Spiseøsters er oftest enten af typen Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) eller europæisk østers (Ostrea edulis).

Stillehavsøsters stammer oprindeligt fra Japan og blev indført i Europa i 1970’erne. På grund af en hurtig vækst og stor tilpasningsevne udgør den nu hoveddelen af produktionen i Europa. Stillehavsøsters er den art, du oftest vil finde i de danske butikker – de stammer dog ofte fra Frankrig, der er den største producent af østers i EU.

Den europæiske østers er langt fra at nå Stillehavsøsters’ produktionsniveau. Det skyldes store udsving i bestanden, der periodisk kan være meget lav, hvilket primært skyldes udsving i klimaet. Det er først i de senere år, at man igen er begyndt at fange denne type østers.

Fakta om østers

Stillehavsøsters produceres i forskellige former for havbrug, hvor de små østerslarver enten bliver indsamlet fra det naturlige miljø eller klækket i klækkerier. Herefter foregår selve yngelopdrættet på borde eller i kasser, der placeres på havbunden – eller i nogle tilfælde direkte på havbunden. De voksne østers kultiveres i lavvandede bassiner eller på kulturbanker.

Vidste du, at…

…selv om Stillehavsøsterens hurtige vækst gør den nyttig i havbrug, kan den være et stort problem i nogle naturområder? I Vadehavet har Stillehavsøsters spredt sig med lynets hast og danner nu store banker i tidevandsområderne. Det er et problem for andre arter som blåmusling, der kan blive fortrængt fra deres levesteder.
…der årligt bliver produceret 100-150.000 ton østers i Europa?
Østers Fiskeguide
Østers
© WWF Forstør