WWF Denmark - Ål

ÅlNyhed lagt på den 03 maj 2016
Ål fiskeguide
Ål (Anguilla anguilla)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Anguilla anguilla)

Hvorfor er den rød?

Ålen er rød, fordi den er voldsomt truet og i fare for at uddø. Mens ålen stadig er en ung vildtlevende glasål fanges den i store mængder især i Sydeuropa og anvendes til opdræt både herhjemme og i Asien. Antallet af vildtlevende ål er derfor faldet drastisk igennem de seneste årtier, da der ikke er ret mange ål, der når tilbage til Sargassohavet ved Cuba for at gyde og dermed få bestanden på fode igen.

Ål er klassificeret som ’kritisk truet’ på den internationale naturbeskyttelsesorganisations IUCN’s liste over truede arter. Ålens naturlige levesteder er samtidig under pres, og det skønnes, at ålebestanden i Europa i dag er nede på få procent af, hvad den var for 25 år siden.

I 2009 blev ålen optaget på CITES-listen, hvilket betyder, at international handel med ål bliver overvåget. Der foregår stadig et betydeligt fiskeri af unge glasål, selvom biologer anbefaler et totalt stop.

Fakta om ålen

Ålen udklækkes i Sargassohavet nordøst for Cuba og kommer efter 6.000 km og en årelang rejse som ung glasål til de europæiske kyster. Efter seks til 16 år i vores farvande, vandrer den derefter som såkaldt blankål tilbage til Sargassohavet for at yngle. Ål er omgæret af en del mystik. Man ved stadig ikke, hvordan den finder den lange vej tilbage til Sargassohavet, men det er muligt, at den orienterer sig ved hjælp af jordmagnetismen.

Ålen kan i fangenskab fungere fint uden fødeindtag i op til seks år og kan overleve lang tid i fugtig luft, fordi den kan optage ilt gennem huden.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du finder et alternativ til ålen, så bestanden kan blive genoprettet. Prøv for eksempel en røget sild i stedet.

Vidste du, at…

…ålen går i dvale om vinteren for at overleve i Danmark? Den graver sig ned i bunden af fjordene eller søerne, hvor den skruer ned for stofskiftet, indtil det bliver forår.
…ålen kan blive op til 88 år gammel?
Ål fiskeguide
Ål (Anguilla anguilla)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør