WWF Denmark - Kuller

KullerNyhed lagt på den 03 maj 2016
Kuller Fiskeguide
Kuller
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør
(Melanogrammus aeglefinus)

Hvorfor er den gul?

Kulleren er gul, fordi fiskeriet med især trawl har en række negative effekter på havets økosystem. Selve kullerbestanden er i god stand, fordi fiskeriet ikke længere foregår så intensivt, men størstedelen af fiskeriet i Nordsøen foregår med trawl, der er skadeligt for havbundens liv. Der kan også problemer med bifangster og udsmid af torsk og andre fisk. Der dog kullerfiskerier i Nordsøen, som fanger fisk med langline, snurrevod eller garn, hvilket er mere skånsomt og blandt andet mindsker problemerne med bifangst.

Kuller fanget med garn i det Nordsøtlige atlanterhav, herunder Barentshavet er langt mere bæredygtigt og er derfor på WWF’s grønne liste. Bestanden i disse farvande har det godt og der er god dokumentation for at garnfiskeriets påvirkning af havmiljøet er lav.   

Fakta om kulleren 

Kulleren er i familie med torsken og sejen. En kuller under 35 cm er ikke fuldt udvokset og har typisk ikke nået at gyde – så vær opmærksom på fiskens størrelse, da det er vigtigt for bestanden, at kulleren når at formere sig, inden den bliver fanget.

Bæredygtige alternativer

WWF anbefaler, at du går efter kuller, der er fanget med langline eller garn – eller efter fisk, der er certificeret med det blå MSC-mærke. Hvis du ikke kan få MSC-mærket kuller eller få oplysninger om fangstmetoden, anbefaler vi, at du finder et alternativ, for eksempel MSC certificeret Alaskasej.

Vidste du, at…

…kulleren bruges i englændernes nationalret fish’n’chips?
Kuller Fiskeguide
Kuller
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør