WWF Denmark - Laks

LaksNyhed lagt på den 03 maj 2016
Laks Fiskeguide
Laks
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Laksen (Salmo salar) er gul, fordi de fleste laks, der bliver købt i Danmark primært stammer fra opdræt i Norge. Problemet med de opdrættede laks er, at laksene lejlighedsvis undslipper fra havbrugene og derved kan true de naturlige vildlaks ved at konkurrere om habitat, plads og føde. Desuden er der risiko for, at undslupne fisk formerer sig med lokale laksefisk og dermed forstyrrer den naturlige genpulje. Opdrættede laks kan være bærere af sygdomme, for eksempel lakselus, som kan overføres til lokale fiskebestande. Nogle farme har også et højt forbrug af antibiotika, som både er dårligt for forbrugeren, der spiser fisken, og naturen.

Det foder, der anvendes til ucertificerede opdrætslaks, indeholder fiskeolie og fiskemel fra naturlige fiskebestande, som ikke nødvendigvis er bæredygtighedscertificeret og derfor kan være truet af overfiskeri. Udslip af næringsstoffer fra havbrugene på grund af foderspild og fiskeekskrementer kan også være et problem og medføre betydelig lokal forurening.

Laksebestanden i Østersøen er overfisket, og du skal derfor undgå vilde laks derfra.

Bæredygtige alternativer

WWF har arbejdet intenst for, at der blev etableret en global certificering af opdrættede fisk, der tager hensyn til de ovennævnte problemer – den såkaldte ASC-certificering (Aquaculture Stewardship Council).
Seksten af verdens største lakseproducenter vedtog i august 2013, at al deres produktion skal ASC-certificeres inden 2020. Det er en ambitiøs målsætning, der betyder, at 70 procent af verdens lakseproduktion kommer til at leve op til ASC’s standarder for ansvarlig akvakultur. Der findes allerede i dag ASC-laks på markedet. Desværre er de danske supermarkeder ikke så villige til at bestille produkterne hjem på grund af en mer-pris. Derfor er det vigtigt aktivt at spørge ind til certificerede laks, så supermarkederne bliver opmærksomme på mulighederne. Der findes i dag økologiske laks i butikkerne.

Fakta om laksen

Danmark er en af de største importører af laks fra norske havbrug. Norge er suverænt verdens største producent af opdrættet laks med en samlet produktion i nærheden af en million ton årligt. Der foregår også lakseopdræt i betydeligt omfang i Chile, Skotland, Canada og Færøerne.

Vidste du, at…

…ligesom man kan vurdere alderen på et træ ved dets årringe, kan man ved at se på laksens skæl følge dens livsforløb?
...laks der er 2-7 å gamle, og som har levet et helt år i havet, også kaldes ”grilse”?
Laks Fiskeguide
Laks
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør