WWF Denmark - Hellefisk

HellefiskNyhed lagt på den 03 maj 2016  | 
Hellefisk Fiskeguide
Hellefisk
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den gul?

Hellefisk er på WWF’s gule liste. I Vestgrønland, hvor mange af hellefiskene på det danske marked kommer fra sker fangsten i det kystnære fiskeri (indenskærs) med line og garn – et fiskeri som har en relativt begrænset påvirkning af bundstrukturer og livet på havbunden. Det større havgående (udenskærs) fiskeri foregår hovedsagligt med trawl og langline, og ligesom andre typer trawlfiskerier kan det forårsage betydelig påvirkning af havbunden og vitale habitater for fisk og bunddyr.  

Bestanden af hellefisk omkring Vestgrønland, ikke mindst i det havgående fiskeri, ser ud til at være rimeligt stabil. Der er dog tvivl om, hvorvidt man fisker fiskene for tidligt i dele af det indenskærs fiskeri, idet fiskene i nogle områder har fået en mindre gennemsnitslængde de seneste år. 

Hellefisken fra Østgrønland og omkring Island er yderst problematisk og vurderes at være på WWF’s røde liste – mest af alt fordi der fiskes for hårdt på bestanden.

Fakta om hellefisken

Hellefisken lever på mellem 200 til 2.000 meters dybde i de arktiske have. Hellefisken bliver ofte forvekslet med helleflynder, der ubestridt er Atlantens største repræsentant for fladfiskefamilien. Bemærk at helleflynder er på WWF’s røde liste.

Bæredygtige alternativer

Det kystnære fiskeri af hellefisk med line og garn er mere skånsomt end trawlfiskeriet, så der er altså nogle ting, du skal være opmærksom på, når du køber hellefisk. Et godt alternativt til hellefisk er MSC-certificerede rødspætter.

Vidste du, at…

… hellefisken kan blive 1,3 m lang og veje op til 45 kg?

 

Hellefisk Fiskeguide
Hellefisk
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus