WWF Denmark - Koldtvandsreje

KoldtvandsrejeNyhed lagt på den 03 maj 2016
koldtvandsreje
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWFForstør

Hvorfor er den grøn?

Koldtvandsrejen (Pandalus borealis) bliver fanget i adskillige fiskerier i Nordatlanten og Arktis, og bæredygtigheden afhænger i derfor af, hvor rejen kommer fra.  
  
Fiskeriet foregår med trawl, der kan have en række negative effekter på havbundens økosystem, foruden at være forbundet med uhensigtsmæssige bifangster.

I de senere år har både myndigheder og fiskerisektoren arbejdet målrettet på at samle information om fiskeriernes miljøpåpåvirkning og biologerne følger nøje med i udviklingen i rejebestandene. Dette arbejdet har mange steder båret frugt og nu er der flere rejefiskerier, som lever op til MSC’s krav for bæredygtigt fiskeri. 
  
Omkring Vestgrønland og nogle steder i Barentshavet har flere rejefiskerier opnået MSC-certificering, hvor der stilles krav til både rejebestandens tilstand, til forvaltningen og til miljøpåvirkningen. Senest er rejefiskeriet i Skagerrak også blevet MSC certificeret. WWF anbefaler rejer fra disse fiskerier som et grønt, bæredygtigt valg.   
  
Rejer fra Barentshavet anses som gul i Fiskeguiden, fordi der er en negativ påvirkning af havbundens økosystem og andre arter, men at rejebestanden overvejende har det godt og at forvaltningen af fiskeriet er effektiv.  
 

Fakta om koldtvandsrejen

Koldtvandsrejen – der også kendes som Grønlandsreje eller dybhavsreje – findes fra 20 meters dybde i blandt andet Skagerrak og helt ned til 250 meter i de dybe havområder i Nordatlanten. Den lever på eller nær bunden, men stiger op mod overfladen om natten. Udover at være en populær spise i store dele af verden, er den også en vigtig fødekilde for en lang række fiskearter, herunder torsken.
 

Bæredygtige alternativer

Det bedste alternativ er at købe de MSC-mærkede koldtvandsrejer fra Vestgrønland og andre farvande, som nu sælges i danske butikker.
 

Vidste du, at…

…rejen i sine første leveår fungerer som han og derefter skifter køn og bliver til en hunreje?
koldtvandsreje
© © Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Forstør