Klima Arktis Is Hav  / ©: naturepl.com / Bryan and Cherry Alexander / WWF

Klima og energi

Klima og energi

I WWF mener vi, at det går alt for langsomt med en global omstilling til en grøn økonomi. Vi arbejder med politikere, virksomheder og forbrugere for grønne ændringer.
Vi synliggør problemer og arbejder på ændringer indenfor primært følgende områder: Læs desuden mere om hvad du kan selv kan gøre:

Klimaproblemet

Klimaet spiller så stor en rolle i planetens samlede miljøsystem, at selv mindre ændringer har konsekvenser, der er meget store og komplekse. Læs mere om hvad den øgede mængde drivhusgasser i atmosfæren betyder for verdens skove og marine liv.
Læs mere om klimaproblemet her.

Klima og forbrug

Vi bruger naturressourcer for knap 1,5 planeter årligt. Læs mere om dette i WWF's Living Planet Report samt om vores arbejde med ansvarlig turisme og samarbejde med Kina om ændrede forbrugs- og handelsmønstre.
Læs mere om klima og forbrug her.

Klima- og energipolitik

I 2012 lancerede WWF The Energy Report. Budskabet er, at hele verden kan blive fri for fossile brændsler inden 2050. Det er vores vision. Vi lobbyer nationalt, internationalt og på EU-niveau for at denne vision bliver en realitet. Vores fokus herhjemme er bl.a. arbejdet for en grøn erhvervspolitik.
Læs mere om Klima- og Energipolitik her.

Klima og virksomheder

Ændringer i virksomhedernes praksis er afgørende, hvis der skal ske reelle fremskridt i kampen for renere energiløsninger og en bæredygtig udnyttelse af klodens naturressourcer. Vi har dialog og samarbejde med virksomheder i alle størrelser om, hvordan de kan nedbringe deres CO2-aftryk.
Læs mere om klima og virksomheder her.

Det kan du gøre

Der er flere ting, du kan gøre som forbruger, hvis du vil være med til at ændre fremtiden for mennesker og dyr over hele kloden.Vi anbefaler bl.a., at du laver dine egen personlige klimaftale gennem Earth Hour. Envidere giver vi gode råd til, hvordan du kan gøre din rejse mindre belastende for naturen.

Læs mere om hvad du kan gøre her.
isbjørn og klimapartner small / ©: WWF
Bliv Isbjørn- & Klimapartner
© WWF