Brasilien Dyr Jaguar Sydamerika Regnskov / ©: Y.-J. Rey-Millet / WWF-Canon

Skov

Skovene er hjemsted for helt op til 80% af verdens landbaserede dyre- og planteliv og dækker en trediedel af jordens landområde[1].

 De skrøbelige økosystemer leverer mad, giver ly og er indtægtsgrundlag for milliarder af mennesker, hvis levebrød afhænger af skovenes ressourcer og biodiversitet. Ydermere, gavner skove miljøet ved at regulere klimaet, sikre vandtransport og ved at forhindre erosion. 

Men hvert år ryddes skovarealer svarende til tre gange Danmarks størrelse. Dermed mister nogle af klodens mest exceptionelle og truede dyrearter deres hjem.

WWF Verdensnaturfonden arbejder med følgende områder, der har stor betydning for bevarelsen af verdens skove og økosystemer.

Ansvarlig produceret Palmeolie
Oliepalmeplantager er en af de primære årsager til at regnskoven bliver fældet i Sydøstasien (primært i Malaysia og Indonesien). Palmeolie indgår i rigtig mange af vores dagligdagsprodukter som chokolade, shampoo og chips. I WWF Verdensnaturfonden arbejder vi for, at virksomehderne tager ansvar for, at palmeolien bliver ansvarligt produceret. Læs mere her.
 
Ansvarlig produceret Soja
Store arealer med tropisk skov og andre naturområder med betydelig biodiversitet (såsom Cerrado savannen i Brasilien) er forsvundet for at give plads til sojaproduktion. Soja bliver primært brugt til dyrefoder i blandt andet Kina og EU. Trods vores ringe størrelse er Danmark en af de tunge drenge med vores tore svineproduktion. Vi arbejder for, at markedet begynder at efterspørge ansvarligt produceret soja. Læs mere her.
 
Skov i Danmark
I Danmark har vi ikke særlig meget skov tilbage, og en helt forsvindende lille del af denne er primærskov - det vil sige skov, som aldrig har været fældet. WWF kortlægger derfor i samarbejde med Center For Makroøkologi, Evolution og Klima, hvad der påvirker de danske skove, og hvad vi kan gøre for at forbedre deres tilstand. Læs mere her. 
[1]  http://www.un.org/en/development/desa/news/forest/reforestation-the-easiest.html

partner,støt,banner / ©: WWF
© WWF

Soja eller cerrado?

Se den smukke film