WWF Denmark - Skov
Brasilien Dyr Jaguar Sydamerika Regnskov / ©: Y.-J. Rey-Millet / WWF

Skov

Skovene er hjemsted for helt op til 80% af verdens landbaserede dyre- og planteliv og dækker ifølge FN en tredjedel af jordens landområde.

De skrøbelige økosystemer leverer mad, medicin, klimaregulering, vandtransport og meget mere. Men hvert år ryddes skovarealer svarende til tre gange Danmarks størrelse. Dermed mister nogle af klodens mest unikke og truede dyrearter deres levesteder.

WWF Verdensnaturfonden arbejder med følgende områder, der har stor betydning for bevarelsen af verdens skove og økosystemer.

Ansvarligt produceret palmeolie
Oliepalmeplantager er en af de primære årsager til at regnskoven bliver fældet i Sydøstasien (primært i Malaysia og Indonesien). Palmeolie indgår i rigtig mange af vores dagligdagsprodukter som chokolade, shampoo og chips. I WWF Verdensnaturfonden arbejder vi for, at virksomhederne tager ansvar for, at palmeolien bliver ansvarligt produceret. Læs mere her.
 
Ansvarligt produceret soja
Store arealer med tropisk skov og andre naturområder med betydelig biodiversitet - som Cerrado-savannen i Brasilien - er forsvundet for at give plads til sojaproduktion. Soja bliver primært brugt til dyrefoder i blandt andet Kina og EU. Vi arbejder for, at markedet begynder at efterspørge ansvarligt produceret soja. Læs mere her.
 
Skov i Danmark
4 ud af ti truede arter i Danmark lever kun i skov. Derfor er vores skove vigtige for biodiversiteten. I dag mangler der urørte skove med gamle træer. WWF Verdensnaturfonden kortlægger  i samarbejde med Center for Makroøkologi, Evolution og Klima/Københavns Universitet, hvordan vi bedst kan beskytte skovenes truede dyr og planter. Læs mere her.

partner,støt,banner / ©: WWF
© WWF

Soja eller cerrado?

Se den smukke film