Dansk Energi og danske NGO’er enige: Kurs mod katastrofal klimaaftale på COP17 | WWF Denmark

Dansk Energi og danske NGO’er enige: Kurs mod katastrofal klimaaftale på COP17Nyhed lagt på den 09 januar 2012   |  
Smoking smokestacks
© theenergycollective.com

Derved fjernes det nødvendige pres på disse lande, og en overholdelse af EU’s egen 2 graders klimamålsætning bliver umulig. Samtidigt mindsker det markedet for vedvarende energi og energieffektive løsninger. I stedet bør EU kræve en kort tidsperiode inden en ny aftale træder i kraft, og at indsatsen her og nu styrkes væsentligt.

Klimatopmødet i Sydafrika risikerer at låse verden fast på kurs mod uoverskuelige klimaændringer, advarer Dansk Energi og danske NGO’er i 92-gruppen. På klimatopmødet diskuterer verdens lande, hvad der skal ske, når første periode af Kyoto-protokollen udløber i 2012. EU er rede til at forpligte sig til en ny periode, men forudsætter, at de andre store udlederlande som USA, Kina og Indien samtidigt tilslutter sig en køreplan frem mod en forpligtende aftale for alle lande. EU’s forslag er, at en ny klima-aftale skal være forhandlet færdig i 2015, men derefter kan vente med at træde i kraft til så sent som 2020. Ud over konsekvenserne for klimaet giver det ikke de optimale vilkår for det erhversliv, som skal investere i fremtidens energiteknologiske ønsker.

"Det er godt, at EU vil forpligte sig til at fortsætte Kyoto-protokollen”, siger Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, fra klimatopmødet i Sydafrika. ”EU sikrer derved, at den eneste forpligtende globale klimaaftale, vi har, fortsætter. Men det er helt utilstrækkeligt, hvis store udledere som USA og Kina slipper for at skulle gøre yderligere i 9 år mere. Det er dårligt nyt for klimaet og markedet for energiteknologi".

Dansk Energi og de danske NGO’er mener, at EU bør kaste alle kræfter ind for at sikre en forpligtende klimaindsats fra alle de store udlederlande så hurtigt som muligt. ”EU bør ikke tro på luftige løfter om en klima-aftale efter 2020”, siger Troels Dam Christensen, koordinator i 92-gruppen, et netværk af danske miljø- og udviklingsorganisationer. ”En ny aftale må være på plads senest i 2015 og træde i kraft umiddelbart derefter. Hvis en ny klimaaftale først træder i kraft fra 2020, vil det reelt betyde, at håbet om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader forsvinder”.

Dansk Energi og 92-gruppen peger på, at EU har lyttet for meget til USA i klimaforhandlingerne, og i stedet for at fokusere på, hvad der sker efter 2020, bør EU insistere på, at forhandlingerne resulterer i handling her og nu.

”EU burde i forhandlingerne om Kyoto-protokollens fremtid og en ny klima-aftale have meget mere fokus på, hvordan der sikres en klimaindsats her og nu. Hvis det, USA og de andre store udlederlande vil tilbyde EU for at fortsætte i Kyoto-protokollen, er så dårligt, at det underminerer den nødvendige globale klimaindsats, bør EU sige nej tak til handlen”, udtaler John Nordbo, WWF Danmark. 

Både Dansk Energi og 92-gruppen hilser det velkomment, at EU nu er gået sammen med gruppen af mindst udviklede lande og små ø-stater for at påvirke forhandlingerne i mere ambitiøs retning.

”Det er godt, hvis EU nu vil samarbejde tættere med verdens fattigste og mest sårbare lande. Vi håber, at dette samarbejde vil lægge yderligere pres på de store udledere for at tage ansvar og samtidig få EU til at indse, at en aftale om styrket indsats fra alle verdens store udlederlande under ingen omstændigheder kan vente til 2020”, siger Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd.

Smoking smokestacks
© theenergycollective.com Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus