Godt nyt for regnskoven - nu er palmeolien på pakken | WWF Denmark

Godt nyt for regnskoven - nu er palmeolien på pakkenNyhed lagt på den 13 december 2014   |  
Tiger
© Frédy Mercay / WWF
I dag er en god dag for regnskovens dyr i Indonesien og Malaysia. Nu bliver det nemlig lovpligtigt over hele EU at deklarere palmeolien på chips, chokolade og andre fødevarer. Det giver forbrugerne bedre muligheder for at efterspørge regnskovs-fri palmeolie.

Hvert år ryddes enorme skovarealer i Malaysia og Indonesien for at gøre plads til produktion af palmeolie; en ingrediens i shampoo, sæbe og chokolade. Regnskovens mange dyr lider en krank skæbne under vores forbrug.

- palmeolie indgår i op mod 50 procent af alle varer på supermarkedernes hylder. Og samtidig er palmeolie en af primære årsag til, at EU er ansvarlig for rydning af regnskov, udtaler Mie Oehlenschläger, skovpolitisk medarbejder i  WWF verdensnaturfonden.

I lande som Norge har de negative fakta om palmeoliens betydning for regnskoven ført til en stigende forbrugerkrav om at palmeolien bliver byttet ud med andre olier. Men i følge Mie Oehlenschläger er det ikke en løsning, som WWF Verdensnaturfonden anbefaler:

- Palmeolie er verdens mest effektive olieafgrøde. Det vil sige, at der kommer mere palmeolie per hektar palmeolie sammenlignet med andre olier. Og med en drastisk stigende middelklasse og behov for mere mad, er det alfa og omega at holde fast i palmeolien men sørge for, at den produceres på en måde, det ikke rydder regnskoven.

I Danmark har en række fødevareproducenter og supermarkeder sat mål for, hvornår de vil have udskiftet palmeolien i deres varer til en certificeret ansvarlig variant. Men det er de færreste forbrugere, der ved dette:

- Supermarkeder og fødevareindustri skal gerne helt op på tæerne i arbejdet med at fortælle forbrugerne om deres mål og fremskridt i arbejdet med omstilling til certificeret palmeolie. Forbrugerne skal vide, hvilke af varerne i supermarkederne, der er i orden. Og hvis det står til WWF skal det være dem allesammen. Ikke kun fødevarer eller supermarkedernes "private label-varer", afslutter Mie Oehlenschläger.

Om certificeret palmeolie: 
Certificeringen RSPO sikrer en ansvarlig udvikling af nye plantager og indebærer et reduceret forbrug af pesticider, sikring af arbejdstageres rettigheder og involvering af lokalsamfund, før der bliver udviklet nye plantager. Der er forskellige mærkninger af den RSPO certificerede palmeolie:
 • Segregeret palmeolie. Garanti for at palmeolien udelukkende er dyrket i RSPO-certificerede plantager. Kun ved denne certificeringsform, må der stå ”certificeret palmeolie”.
 • Mass Balance palmeolie. Blanding af certificeret og konventionelt produceret palmeolie.
 • Book & Claim. Køb af Green Palm certifikater/kvoter og dermed økonomisk støtte til RSPO palmeolie.
Det kan du gøre som forbruger: 
 • Skriv eller ring til dit supermarked, hvis du er i tvivl om, hvilke ingredienser, der indgår i de produkter, du køber.
 • Vær ikke bange for at spørge til, om supermarkedet har styr på, om produkterne er bæredygtige. Der er en tendens til, at supermarkederne skaber forandringer, når forbrugerne efterspørger dem.
 • Vær stædig og vedholdende. Stå fast på, at vi også har et ansvar som forbrugere.
 
Disse dyr lider under produktionen af palmeolie i Malaysia og Indonesien:
 • Orangutang
Der findes to arter af Orangutanger. Den ene lever på Sumatra og den anden lever på Borneo. Grundet de senere års massive skovrydning er begge arter kommet under et massivt pres. Sumatra orangutangen er nu på IUCNs liste over “kritisk truede dyr”, mens Borneo-orangutangen fremstår som “truet”. Orangutanger er dyr, som næsten udelukkende lever i træernes kroner i den tropiske regnskov. Derfor er de ekstremt sårbare overfor skovrydning. Fælder man skoven, fælder man deres hjem. 
 
 • Tiger
Sumatra tigeren lever kun på den indonesiske ø Sumatra. Det anslås, at der kun er 400 individer tilbage i naturen. Sumatra-tigeren er den mindste underart af tigere.
 
Den Malaysiske tiger lever kun i det sydlige Malaysia. Den var tidligere klassificeret som den Indonesiske tiger, men blev udskilt sin egen underart i 2004. Der er omkring 500-600 individer af den Malaysiske tiger tilbage i naturen.
 
Fælles for disse to underarter er, at deres habitat (levested) er truet af palmeolieproduktionen som følge af afskovning til fordel for plantager med oliepalmer. Hermed stiger også graden af krybskytteri grundet den lettere adgang til skoven. 
 
 • Asiatisk elefant
Den Asiatiske elefant lever i dag i 13 forskellige lande fra Indien i vest til Borneo i øst. Bestanden er reduceret ganske betydeligt over de sidste 100 år. En af årsagerne er palmeolieplantager. Hele 70 % af elefantens oprindelige levesteder er forsvundet, og halvdelen af bestanden i Indonesien er udryddet over de seneste 25 år.
 
 • Sumatra næsehorn
Sumatra-næsehornet er kritisk truet. Antallet af individer er faldet med mere end 50 % siden 1994. I dag findes arten meget spredt i små isolerede bestande, primært i Malaysia, på den indonesiske ø Sumatra og på Borneo. Disse små adspredte populationer kan have meget svært ved at overleve på lang sigt. Sumatra-næsehornet lever i tæt skov - ofte i kuperet terræn.
 
Antallet af Sumatra næsehorn anslås til at være under 200 i alt, hvoraf de fleste lever på Sumatra. Sumatra næsehornet er det mindste af de nulevende 5 arter af næsehorn og det eneste, der er behåret. Det har to horn, hvor det bageste er meget lille.

Fakta om palmeolie
 • Palmeolie er den mest cost-effektive vegetabilske olie på markedet – det vil sige at det er den olie, som giver mest olie med mindst brug af land. Derfor skal man holde fast i at bruge palmeolie, men man skal sikre, at produktionen er ansvarlig.
 • Palmeolien indgår som ingrediens i cirka hver anden af alle de varer, der er i supermarkederne – herunder sæbe, shampoo, kiks, chokolade og meget andet.
 • Palmeolien stammer ofte fra plantager, hvor der tidligere lå regnskov. Produktionen har store negative konsekvenser for naturen og et stort antal truede, sjældne dyrearter.
 • Når produktionen af palmeolie forekommer på regnskovsområder, som bliver brændt af, fører det også til store udslip af CO2. Derfor er det vigtigt, at produktionen finder sted på en ansvarlig måde.
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) er en internationalt anerkendt certificeringsordning, der har til formål at sikre en ansvarlig og bæredygtig produktion af palmeolie.
 
 
 
 
 
 
Tiger
© Frédy Mercay / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus